Специфични случаи за ползване на данъчен кредит, регламентирани в ЗДДС и ППЗДДС - онлайн семинар с Валентина Василева

Специфични случаи за ползване на данъчен кредит, регламентирани в ЗДДС и ППЗДДС - онлайн семинар с Валентина Василева

21.09.2023 Според ЗДДС данъчен кредит е сумата на...

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството

Счетоводство 20.09.2023

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството В Портала за обществени консултации (strategy.bg) е публикуван за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството. Предложеният...

Киберсигурност в счетоводството - практически аспекти 2 част

Събития 09.09.2023

Киберсигурност в счетоводството - практически аспекти 2 част   Изминаха 7 месеца от първото ни обучение, в което си говорихме за киберсигурността в счетоводството. От тогава до сега какво направихте за своята киберсигурност?  ...

За една недомислена замяна

За НЕсчетоводители 01.09.2023

За една недомислена замяна гост-автор: Теодор Тодоров   Беше горещ, слънчев ден от края на август, който не започна по най-добрия начин. Антон пристигна по-рано в офиса и се зае с една отлагана до сега...

Промяна в несеквестируемия доход по ДОПК

Труд и осигуряване 20.08.2023

Промяна в несеквестируемия доход по ДОПК   Защитеният доход, на който не може да се налагат запори и да се насочва принудително изпълнение за неплатени публични задължения съгл. ДОПК се увеличава, считано от 05.08.2023 г....

Какъв ще е размерът на минималната работна заплата за 2024?

Труд и осигуряване 14.08.2023

Какъв ще е размерът на минималната работна заплата за 2024?   В началото на тази година Народното събрание прие нов механизъм за определяне на минималната работна заплата в страната. Какви са новите разпоредби на чл. 244 от Кодекса на...

Някои разсъждения относно една промяна, приета с държавния бюджет след средата на годината

Данъци 03.08.2023

Някои разсъждения относно една промяна, приета с държавния бюджет след средата на годината гост-автор: Теодор Тодоров Дочакахме! След като навлязохме вече в месец август 2023 г., най-накрая имаме бюджет за … 2023 г. Сарказмът настрана, но се чудя какво точно се...

Деклариране на касовата наличност - на тримесечие, ако надхвърля 50000 лв.

Новини 02.08.2023

Деклариране на касовата наличност - на тримесечие, ако надхвърля 50000 лв. В Държавен вестник брой: 66, от дата 1.8.2023 г. е обнародван Законът за държавния бюджет на Република България за 2023 г. С Преходните и заключителни разпоредби са въведени...

Банкови сметки за плащане към НАП от 2 октомври 2023 г.:

Новини 01.10.2023

  От началото на октомври 2023 г. плащанията по банков път към НАП ще се извършват по пет нови банкови сметки на БНБ. Всяка от тях е предназначена за погасяване на определено задължение: данъци, социалноосигурителни и здравни вноски, вноски за ДЗПО и вземания, подлежащи на...

Нов образец на декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци

Данъци 29.09.2023

В днешния брой на Държавен вестник Брой: 82/29.9.2023 г. е публикувана Заповед № ЗМФ-683 от 14 септември 2023 г на министъра на финансите, с която се утвърждават образци на декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци – образец 4001,...

Службите по регистрация ще работят извънредно на 30.09.2023 г.(събота)

Новини 29.09.2023

източник: Агенция по вписванията (registryagency.bg) Службите по регистрация ще работят извънредно на 30.09.2023 г.(събота), когато изтича срокът за подаване на годишните финансови отчети. Работното време на службите по регистрация в страната ще бъде от 8.30 до 15.00 ч.,...

МФ публикува за обществено обсъждане законопроектите за изменение и допълнение в данъчните закони

Данъци 26.09.2023

източник: Министерство на финансите  Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане законопроектите за изменение и допълнение на данъчните закони – Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, Закон за изменение и...

От следващия месец плащанията към НАП ще се извършват по нови банкови сметки в БНБ

Данъци 20.09.2023

От своята страница Националната агенция по приходите информира, че от началото на октомври 2023 г. плащанията по банков път към НАП ще се извършват по пет нови банкови сметки на БНБ. Всяка от тях е предназначена за погасяване на определено задължение: данъци, социалноосигурителни и...

Има ли задължение дружество,нерегистрирано по ЗДДС, да декларира касовите наличности и вземанията в общ размер над 50 000 лева ?

Данъци 18.09.2023

Има ли задължение дружество, което не е регистрирано по ЗДДС, да декларира наличните парични средства в касите и вземанията в общ размер над 50 000 лева., съгласно чл. 123, ал. 10 от ЗДДС? Нормативна уредба Чл. 123 (10) ЗДДС (Нова - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.07.2023...

НАП вписа автоматично новия минимален осигурителен доход на 4000 самоосигуряващи се

Труд и осигуряване 07.09.2023

източник:https://nra.bg Национална агенция за приходите нанесе в информационните си системи минималния месечен размер на осигурителния доход - 780 лв. на близо 4000 самоосигуряващи се лица, подали еднократно декларации Образец №1 с код за вид осигурен 22. Това са физически...

Какво сме приготвили през септември

Събития 05.09.2023

  Мрачното време днес и дъждът ни напомнят за есента. А това означава, че работата става повече, децата тръгват на училище и трябва бързо да излезем от ленивото ежедневие на лятото. Искате ли да влезете отново в работен ритъм ?  Ние ще Ви помогнем!  В...