[Znamkak.com] Отстъпено право на строеж – някои счетоводни и данъчни аспекти

[Znamkak.com] Отстъпено право на строеж – някои счетоводни и данъчни аспекти

09.09.2019   Дружество, притежава собственост...

Публикувани са за обществено обсъждане промени в данъчните закони 2020 г.

Новини 03.09.2019

Публикувани са за обществено обсъждане промени в данъчните закони 2020 г. В портала за обществени консултации www.strategy.bg е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане В преходните и заключителни...

[Znamkak.com] Някои данъчни проблеми при трансформиране на сграда от актив, използван от собственика (ДМА), в инвестиционен имот.

Счетоводство 22.08.2019

[Znamkak.com] Някои данъчни проблеми при трансформиране на сграда от актив, използван от собственика (ДМА), в инвестиционен имот. гост-автор: Теодор Тодоров Дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, контролирани от предприятието, които се очаква да бъдат използвани през повече от един...

Кой има право да копира документите ни за самоличност?

GDPR 11.08.2019

Кой има право да копира документите ни за самоличност? гост-автори: адв. Димитър Джутев,                        адв. Цвета Спартанска Съгласно новия чл. 25г от Закон за защита на...

[Znamkak.com] ДДС ефекти от “схема”, свързана със СМР извън България

Счетоводство 08.08.2019

[Znamkak.com] ДДС ефекти от “схема”, свързана със СМР извън България гост-автор: Теодор Тодоров Казусът, предмет на настоящия материал, не е казус който може да възникне в “нормални” условия и наличието му е по-скоро индикация за определена...

Изтичането на личните ми данни вече е факт. Какво да правя след това?

GDPR 31.07.2019

Изтичането на личните ми данни вече е факт. Какво да правя след това? гост-автори: адв. Димитър Джутев,                        адв. Цвета Спартанска “НАП - по заявка номер **** ИМА...

Задълженията на администраторите при нарушения на сигурността на личните данни

GDPR 18.07.2019

Задълженията на администраторите при  нарушения на сигурността на личните данни адв. Димитър Джутев,  адв. Цвета Спартанска В началото на седмицата няколко медийни редакции получиха идентични имейли, разпространени от хакер. Имейлите съдържаха значителен по обем...

Новите промени в Наредба Н18 - дали да „ изхвърлим " касовите книги ?

Новини 11.07.2019

Новите промени в Наредба Н18 - дали да 	„ изхвърлим гост-автор: Данко Мицев 1. Производителите на фискални устройства са задължени до 30.10.2019 г. да предоставят за одобрение в БИМ промяна във фърмуера на устройствата, които вече имат...

Ваучери Грабо, туристически ваучери – следва ли издаване на касов бон ?

Данъци 18.09.2019

гост-автор: Ана Петрова На въпроса трябва ли да се издава касов бон в случаите, когато клиентът предостави на хотелиера ваучер, закупен по ред и начин, указан на сайта на grabo.bg, няма единно мнение. Една част от счетоводителите смятат, че следва издаването на касов бон при...

Относно наименованието на стоката/услугата във фискалния бон

Новини 10.09.2019

  На страницата на НАП, в рубриката „Касови апарати, електронни търговци и СУПТО“  са публикувани два нови файла с въпроси и отговори, касаещи СУПТО и регистриране и отчитане на продажби : Въпроси и отговори, касаещи СУПТО актуални към...

Счет. отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на допуснати счет. грешки и промяна в счет. политика - семинар с Димитър Войнов

Събития 04.09.2019

Можете ли с ръка на сърцето да кажете, че не допускате счетоводни грешки ? Да, всички се стараем да бъдем безгрешни, но безгрешни хора няма ! Важното е да установим грешката навреме, да отразим корекцията правилно и да се поучим от нея ! Искате ли да научите повече за...

[Znamkak.com] ДДС ефекти при ВОП

Данъци 29.08.2019

гост-автор: Теодор Тодоров Вътреобщностното придобиване (ВОП) е дефинирано в чл.13 на ЗДДС. Най-общо се свежда до придобиване право на собственост върху стока, както и фактическото получаване на същата, на територията на страната от територията на друга страна членка, когато...

Защита на личните данни на кандидатите за работа - права и задължения

GDPR 25.08.2019

гост-автори: адв. Цвета Спартанска,                          адв. Димитър Джутев                       Мотивирани от прякото действие и прилагане на...

Нов проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-18

Новини 16.08.2019

Част от вчерашните горещи новини в социалните мрежи за удължаване на срока за СУПТО съгл. Наредба Н-18, днес се "материализираха" в нов проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-18, публикуван на страницата на МФ Направените предложения за промени са във връзка с...

Промени в ДОПК- въвеждат се правила за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване

Новини 14.08.2019

В ДВ. бр. 64 от 13.08.2018 е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Създадена е нова Глава 8 а , с която се въвеждат правила за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване. Документацията за трансферно ценообразуване...

Спечели ПОДАРЪК- безплатна е-книга Основен и допълнителен платен годишен отпуск- 20 въпроси от практиката

Събития 09.08.2019

Правилното изчисляване на продължителността на полагаемия отпуск и размерът на възнаграждението за това време винаги е било предизвикателство за всеки един счетоводител. Причината е, че този въпрос засяга личния интерес на работниците по една доста деликатна тема – колко...