Митнически режим 42 00

Митнически режим 42 00

15.02.2020 Облагане с ДДС на несъюзни стоки, допуснати...

[Znamkak.com] Особености при попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г.

Данъци 12.02.2020

[Znamkak.com] Особености при попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г.   Крайният срок за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. е до 30 април 2020 г. Самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално...

Изчисляване на ДТВ за стаж при заплащане на труда според изработеното

За НЕсчетоводители 10.02.2020

Изчисляване на ДТВ за стаж при заплащане на труда според изработеното На страницата на МТСП, раздел Въпроси и отговори е зададен един въпрос, който касае изчисляването на Допълнителното трудово възнаграждение за проф. стаж, когато е въведена система на заплащане...

[Znamkak.com]Срокове и задължения на работодателите по Закона за хората с увреждания през 2020 година

Осигуряване 04.02.2020

[Znamkak.com]Срокове и задължения на работодателите по Закона за хората с увреждания  през 2020 година гост-автор: Теодора Дичева Работодателите с над 50 работници или служители ежегодно следва да изпълняват квоти по Закона за хората с увреждания, както и да изготвят списък с работни места за...

[Znamkak.com] Нюанси при разграничението на доставка на стока и доставка на услуга

Данъци 29.01.2020

[Znamkak.com] Нюанси при разграничението на доставка на стока и доставка на услуга гост-автор: Теодор Тодоров Нюанси при разграничението на доставка на стока и доставка на услуга или малко за правото, което е нужно да познаваме като счетоводители Обикновено нямаме...

СОЛ може да промени вида на осигуряването за 2020 г. от 1 до 31 януари

Осигуряване 27.01.2020

СОЛ може да промени вида на осигуряването за 2020 г. от 1 до 31 януари . Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.3, от КСО, задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са 1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна...

.Com bubble (дот ком балон) по български или за смисъла от една промяна в Закона за счетоводството в сила от 01.01.2020 г.

Счетоводство 16.01.2020

.Com bubble (дот ком балон) по български или за смисъла от една промяна в Закона за счетоводството в сила от 01.01.2020 г. гост-автор: Теодор Тодоров В ДВ бр.96/2019 г. в ДР на ЗСч. се създаде §5б със следния текст: “В случай че съгласно приложимите счетоводни стандарти, разходите за развойна...

НАП публикува становище за прилагане на новите разпоредби по чл. 96, ал. 10 и 11 от ЗДДС

Данъци 13.01.2020

НАП публикува становище за прилагане на новите разпоредби по чл. 96, ал. 10 и 11 от ЗДДС В петък НАП публикува дългоочакваното становище за прилагане на новите разпоредби по чл. 96, ал. 10 и 11 от ЗДДС ....... „Тълкуването на думи и изрази, употребени в нормативните...

ДДС в контекста на Brexit

Новини 04.02.2020

  Обединеното кралство напусна ЕС и от 01.02.2020 г. се счита за трета страна. В този контекст, основателно се поставя въпросът какво и как се променя по отношение на ДДС. В свое становище от 03.02.2020 г., в секцията “Новини”, НАП изложи кратък откъс от...

Новите срокове по Наредба Н-18

Новини 02.02.2020

В ДВ брой: 9, от дата 31.1.2020 г беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението...

Корекция на подадени данни със Справки по чл. 73 ал. 1 и 6 от ЗДДФЛ

Данъци 26.01.2020

1. Корекция на подадени данни със Справка по чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ • Едно лице може да има подадени и приети ОСНОВНИ данни от един работодател само един път. Справка с коригиращи/заличаващи данни за лицето, без да се налага уведомяване на НАП, може да бъде подавана и в...

Запечатване на търговски обект от НАП- част 4

За НЕсчетоводители 19.01.2020

гост-автор: адв. Тони Цонев, Какви са правните възможности при запечатан търговски обект, но отменен впоследствие индивидуален административен акт ? При налагане на принудителна административна мярка („ПАМ“) – запечатване на търговски обект, много често...

НАП: Няма да има удължаване на срока по Наредба Н-18

Новини 13.01.2020

Източник:https://nap.bg/ Срокът за привеждане на дейността на търговците, използващи софтуер за управление на продажбите (СУПТО), с изискванията на Наредба Н-18 няма да бъде удължаван. Това стана ясно на среща между Националната агенция за приходите /НАП/ и Българска асоциация по...

Нова Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Осигуряване 04.01.2020

В Държавен вестник брой: 1, от дата 3.1.2020 г. е обнародвана Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се...

[Znamkak.com]За някои аспекти при отграничаване на разходите за периода от гледна точка на ДДС

Счетоводство 02.01.2020

Честита Нова 2020 г.! Наред с пожеланията за здраве, щастие и професионални успехи, Новата година носи началото и на годишното приключване на 2019 г. - изготвяне на финансов отчет, независим одит, подаване на статистически отчет и деклариране на облагаемата печалба с ГДД пред...

Обнародвани са образците на данъчните декларации за 2020 г.

Новини 28.12.2019

В Държавен вестник Брой: 101, от дата 27.12.2019 г. са обнародвани   1.Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-1187 от 19 декември 2019 г. На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се утвърждават нови образци на годишната...