Някои моменти относно авансовия корпоративен данък

Някои моменти относно авансовия корпоративен данък

10.12.2019 гост-автор: Теодор Тодоров Ясно е, че...

Новостите в осигуряването и трудовите отношения през 2020 г.- семинар в Бургас

Събития 09.12.2019

Новостите в осигуряването и трудовите отношения през 2020 г.- семинар в Бургас В началото на всяка година бързо трябва да влезем в час с новите промени в ТРЗ-то. Искате ли сигурни и спокойни да започнете Новата 2020 г.?   Елате на семинар в Бургас:...

Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г. - семинар с Валентина Василева в Бургас

Събития 09.12.2019

Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г. - семинар с Валентина Василева в Бургас Сигурни сме, че няма да пропуснете този семинар ! Той е изключително важен и полезен, защото ще говорим за промените в ЗДДС в сила от 01.01.2020 г.; с лектор, който не се...

Годишни задължения на платците на доходи за 2019 г. Промени в ЗДДФЛ за 2020 г.- семинар в Бургас

Събития 09.12.2019

Годишни задължения на платците на доходи за 2019 г. Промени в ЗДДФЛ за 2020 г.- семинар в Бургас Искате ли да научите ПОВЕЧЕ за промените в ЗДДФЛ през 2020 г.? Да сте СИГУРНИ какви са Вашите годишни задължения като платци на доходи за 2019 г. ? Да получите полезна...

Размисли относно работа на чужденец за българско дружество, с място на работа извън страната

За НЕсчетоводители 02.12.2019

Размисли относно работа на чужденец за българско дружество, с място на работа извън страната гост-автор: Теодор Тодоров Този материал не е точно материал, какъвто очаквате да срещнете тук. По-скоро спада в категорията “къс разказ с елементи на разсъждение”, но се...

[Znamkak.com]Електронна търговия през “Амазон”

Данъци 26.11.2019

[Znamkak.com]Електронна търговия през “Амазон” Казус: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, продава своя продукция през “Амазон”. Дружеството не фактурира на “Амазон”, а изпраща изделията в страна-членка и...

Семинар за Наредба Н-18 и СУПТО – ниво 2:Практически проблеми и възможни решения

Събития 25.11.2019

Семинар за Наредба Н-18 и СУПТО – ниво 2:Практически проблеми и възможни решения Измененията в Наредба Н-18 и изискванията към СУПТО измениха принципно технологията на фискален контрол на търговската дейност. Фискалното устройство от регистратор на плащания получи ролята и...

Длъжностно лице по защита на данните - задачи и отговорности

GDPR 19.11.2019

Длъжностно лице по защита на данните - задачи и отговорности гост-автори: адв. Цвета Спартанска, Пламена Янчева адв. сътрудник Кой може да бъде длъжностно лице по защита на данните? Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД,...

GDPR и свидетелството за съдимост

GDPR 08.12.2019

гост-автори: адв. Цвета Спартанска, Пламена Янчева адв. сътрудник За целите на сключване на трудов договор работниците и служителите са задължени да предоставят на работодателя си определени документи. В някои случаи обаче работодателите изискват по-голям обем от...

До края на декември може да ползваме данъчните облекчения за деца чрез работодател

Новини 05.12.2019

До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако искат чрез тях да ползват данъчните облекчения за деца. Две са декларациите за ползване на данъчното облекчение за деца...

Променени документи и справки за изплатени доходи и удържан данък за 2019 г.съгл. ЗДДФЛ

Новини 25.11.2019

Както вече знаем, част от приетите промени в ЗДДФЛ в края на 2018 г, (въведени с Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за ЗКПО , обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., ). следва да се прилагат  за изплатени доходи и...

Публикувани са нови документи и образци на служебни бележки по ЗДДФЛ

Новини 25.11.2019

На страницата на НАП са публикувани утвърдените нови образци на служебни бележки и документи по Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/: Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ Служебна бележка по чл. 45,...

Искане на Висшия адвокатски съвет до Конституционния съд за установяване на противоконституционност на чл.102, ал.4 от ЗДДС

Новини 21.11.2019

По искане на Висшия адвокатски съвет, депозирано пред Конституционния съд на 20.11.2019 г., е образувано к. д. № 14/2019 г. за установяване на противоконституционност на чл. 102, ал. 4 ЗДДС (обн., ДВ, бр. 63 от 4.08.2006 г., посл. изм. и доп., бр. 33 от 19.04.2019 г.)....

Проект за промени в КСО относно фазата на изплащане от втория пенсионен стълб

Новини 15.11.2019

Преди няколко дни е бил представен на кръгла маса Проект за промени в Кодекса за социално осигуряване за усъвършенстване на фазата на изплащане на пенсии от втория пенсионен стълб , организирана от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Законопроектът е подготвен...

[Znamkak.com]За някои необмислени последствия при електронната търговия

Счетоводство 11.11.2019

гост-автор: Теодор Тодоров Фактическа обстановка: Собственик (и управител) на българско дружество купува през електронен магазин компютър, необходим за дейността на дружеството. Плащането е направено през дружествената сметка, но в електронния магазин управителят е регистриран...

Обработването на лични данни след прекратяване на трудовото правоотношение

GDPR 08.11.2019

адв. Цвета Спартанска, Пламена Янчева адв. сътрудник Прекратяването на трудовото правоотношение не поставя автоматично край на обработването на лични данни на бившия работник или служител. Правните основания за продължаване на тази дейност обаче значително намаляват....