СОЛ може да промени вида на осигуряването за 2020 г. от 1 до 31 януари

СОЛ може да промени вида на осигуряването за 2020 г. от 1 до 31 януари

27.01.2020 . Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.3,...

.Com bubble (дот ком балон) по български или за смисъла от една промяна в Закона за счетоводството в сила от 01.01.2020 г.

Счетоводство 16.01.2020

.Com bubble (дот ком балон) по български или за смисъла от една промяна в Закона за счетоводството в сила от 01.01.2020 г. гост-автор: Теодор Тодоров В ДВ бр.96/2019 г. в ДР на ЗСч. се създаде §5б със следния текст: “В случай че съгласно приложимите счетоводни стандарти, разходите за развойна...

НАП публикува становище за прилагане на новите разпоредби по чл. 96, ал. 10 и 11 от ЗДДС

Данъци 13.01.2020

НАП публикува становище за прилагане на новите разпоредби по чл. 96, ал. 10 и 11 от ЗДДС В петък НАП публикува дългоочакваното становище за прилагане на новите разпоредби по чл. 96, ал. 10 и 11 от ЗДДС ....... „Тълкуването на думи и изрази, употребени в нормативните...

[Znamkak.com] Изисквания за доказване на ВОД в сила от 01.01.2020 г. или дойде ли краят на приложението на нулева ставка при ВОД ?

Данъци 07.01.2020

[Znamkak.com] Изисквания за доказване на ВОД в сила от 01.01.2020 г.  или дойде ли краят на приложението на нулева ставка при ВОД ? гост-автор: Теодор Тодоров Между промените в ЗДДС, “по терлици, тихичко и без много шум и разяснения” се промъкна и влезе в сила и една фундаментална промяна. Промяната е в чл....

[Znamkak.com] Регистриране по ЗДДС при еднородна дейност от свързани лица в един търговски обект

Данъци 05.01.2020

[Znamkak.com] Регистриране по ЗДДС при еднородна дейност от свързани лица в един търговски обект гост-автор: Валентина Василева Съгласно новата разпоредба на чл. 96, ал.10 ЗДДС в сила от 01.01.2020 г. е налице условие за задължителна регистрация по закона в 7 дневен срок, при...

Епизод 6 - за плащанията в брой в счетоводната кантора

ПОДКАСТ 01.01.2020

Епизод 6 - за плащанията в брой в счетоводната кантора Днес ще си поговорим за плащанията в брой в една счетоводна кантора и изискванията на Наредба Н18. Ще коментираме: - Защо на семинара на НАП ни посъветваха да не се приемат плащания в...

Промени в осигуряването през 2020 г.

Осигуряване 21.12.2019

Промени в осигуряването през 2020 г. автор: Ваня Иванова В брой: 99 на ДВ, от дата 17.12.2019 беше обнародван Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. В Преходните и заключителните...

[Znamkak.com] Данък при изхода - в сила от 2020 г.

Данъци 19.12.2019

 [Znamkak.com] Данък при изхода - в сила от 2020 г. Отново сме в предколедно настроение. Залисани в писмата до дядо Коледа, покупката на подаръци, коледните партита, декларирането на сумите платени по трудови правоотношения и чуденката дали...

Корекция на подадени данни със Справки по чл. 73 ал. 1 и 6 от ЗДДФЛ

Данъци 26.01.2020

1. Корекция на подадени данни със Справка по чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ • Едно лице може да има подадени и приети ОСНОВНИ данни от един работодател само един път. Справка с коригиращи/заличаващи данни за лицето, без да се налага уведомяване на НАП, може да бъде подавана и в...

Запечатване на търговски обект от НАП- част 4

За НЕсчетоводители 19.01.2020

гост-автор: адв. Тони Цонев, Какви са правните възможности при запечатан търговски обект, но отменен впоследствие индивидуален административен акт ? При налагане на принудителна административна мярка („ПАМ“) – запечатване на търговски обект, много често...

НАП: Няма да има удължаване на срока по Наредба Н-18

Новини 13.01.2020

Източник:https://nap.bg/ Срокът за привеждане на дейността на търговците, използващи софтуер за управление на продажбите (СУПТО), с изискванията на Наредба Н-18 няма да бъде удължаван. Това стана ясно на среща между Националната агенция за приходите /НАП/ и Българска асоциация по...

Нова Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Осигуряване 04.01.2020

В Държавен вестник брой: 1, от дата 3.1.2020 г. е обнародвана Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се...

[Znamkak.com]За някои аспекти при отграничаване на разходите за периода от гледна точка на ДДС

Счетоводство 02.01.2020

Честита Нова 2020 г.! Наред с пожеланията за здраве, щастие и професионални успехи, Новата година носи началото и на годишното приключване на 2019 г. - изготвяне на финансов отчет, независим одит, подаване на статистически отчет и деклариране на облагаемата печалба с ГДД пред...

Обнародвани са образците на данъчните декларации за 2020 г.

Новини 28.12.2019

В Държавен вестник Брой: 101, от дата 27.12.2019 г. са обнародвани   1.Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-1187 от 19 декември 2019 г. На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се утвърждават нови образци на годишната...

[Znamkak.com] Режим на складиране на стоки до поискване, за целите на ДДС в сила от 2020 г.

Данъци 23.12.2019

Българско дружество има клиент в ЕС. На клиента са му нужни постоянни доставки на стоки, но в такива еднократни (месечни) количества, че разходите за транспорт не са оправдани и покупката от българското дружество е неконкурентноспособна. Българското дружество може да достави в...

Проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 относно електронните магазини

Данъци 22.12.2019

В Портала за обществени консултации www.strategy.bg  е публикуван за обществено обсъждане  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. Предложените промени в произтичат от измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената...