ZnamKak.com  - Какво сме подготвили за декември

ZnamKak.com - Какво сме подготвили за декември

27.11.2023 В един студен и снежен ноемврийски ден...

Народното събрание прие на първо четене промени в данъчните закони

Новини 26.11.2023

Народното събрание прие на първо четене промени в данъчните закони Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за данък върху добавената стойност, в Закона за корпоративното подоходно облагане, в Закона за данъците върху доходите на физическите...

Министерският съвет внесе в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда.

Новини 21.11.2023

 Министерският съвет внесе в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. На 20.11 Министерският съвет внесе в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Предлаганите промени касаят работата от разстояние и гарантиране на...

Включи се с решение по този казус и може да спечелиш награда

Казуси 19.11.2023

Включи се с решение по този казус и може да спечелиш награда 1. Българско дружество през декември 200Х г. придобива чрез строителство по стопански начин дълготраен актив – сграда. Разходите по строителството на сградата до настоящия етап...

Осигурителното законодателство през практиката – 2023 год. - онлайн семинар

Събития 17.11.2023

Осигурителното законодателство през практиката – 2023 год. - онлайн семинар Актуални КАЗУСИ по осигурителното законодателство  ПРАКТИЧЕСКИ  примери и въпроси  ДОКАЗАН лектор, с когото времето минава неусетно Не е ли това формулата за един...

Без корекция на ползван данъчен кредит при брак на стоки, последван от облагаема доставка

Данъци 16.11.2023

 Без корекция на ползван данъчен кредит при брак на стоки, последван от облагаема доставка В проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен в Народното събрание на 07.11.2023  са залегнали промени, касаещи корекцията на...

На 15 ноември изтича срокът за коригиране на авансовите вноски по ЗКПО

Данъци 12.11.2023

На 15 ноември изтича срокът за коригиране на авансовите вноски по ЗКПО На 15 ноември изтича срокът, в който фирмите, както и физическите лица, извършващи дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително ЕТ и регистрираните земеделски стопани,...

Честит Международен ден на счетоводителя!

Новини 09.11.2023

Честит Международен ден на счетоводителя! Честит Международен ден на счетоводителя, колеги! Когато осчетоводявате, регистрирате, назначавате, уволнявате, контролирате, изчислявате, обобщавате, анализирате и планирате........

Народното събрание прие на първо четене бюджетите на НЗОК и на ДОО за 2024 г.

Новини 01.12.2023

Народното събрание прие на първо четене бюджетите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2024 г. Срокът за внасяне на предложения между първо и второ четене на законопроектите изтича на 6 декември, решиха народните...

Обнародвани са промените в Наредба №7 относно ваучерите за храна

Новини 29.11.2023

Съгласно измененията в ЗКПО в сила от 1 януари 2024 г. е предвиден преходен период за преминаване изцяло към ваучери за храна на електронен носител, като до 30 юни 2024 г. при прилагане на данъчното облекчение, може да се предоставят ваучери за храна на хартиен носител по чл. 209,...

Обнародвани са образците на декларациите за данъчни облекчения за деца и служебната бележка по чл. 45 ал. 1 ЗДДФЛ

Труд и осигуряване 19.11.2023

В Държавен вестник брой: 96, от дата 17.11.2023 г. са обнародвани образците на: 1. Декларация по чл. 22г, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания за 2023 г.: ...

Надзорният съвет на НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2024 г.

Труд и осигуряване 14.11.2023

Днес Надзорният съвет на НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2024 г.  В проектозакона са отразени параметрите на предвидените за следващата година социалноосигурителни политики в страната. Кои са акцентите: Увеличаване на максималния осигурителен доход за всички...

Публикуван е Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г

Данъци 11.11.2023

  Министерството на финансите публикува в петък Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г. и Проект на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. като мотиви към законопроекта. Преди публикуването на законопроекта...

Готвена промяна: данъчната оценка на имотите да се актуализира на всеки две години

Данъци 09.11.2023

На всеки две години общините ще актуализират данъчните оценки с пазарните цени, а с тях и данък сгради В началото на седмицата Министерският съвет внесе в Народното събрание пакет от данъчни закони, които предстоят бъдат разгледани от Комисията по бюджет и финанси. В...

Нови прагове за деклариране по системата Интрастат за 2024

Новини 05.11.2023

Председателят на НСИ със Заповед № РД-05-707/23.10.2023 г. определи праговете за деклариране по система Интрастат за 2024г.: за вътресъюзен внос – 1 650 000,00 лв. за вътресъюзен износ – 1 900 000,00 лв. Праговете за деклариране на статистическа стойност за 2024...

От какви допълнителни покрития на застраховката „Професионална отговорност” на счетоводителите можете да се възползвате?

Новини 29.10.2023

гост-автор:Кирил Григоров  От какви допълнителни покрития на застраховката „Професионална отговорност” на счетоводителите можете да се възползвате? Счетоводителите са ключови участници в икономиката на страната, тъй като отговарят за управлението и...