Публикувано е Становищe по прилагане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-13

Публикувано е Становищe по прилагане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-13

12.04.2024 На своята страница НАП " е публикувала...

Фирмите декларират авансови вноски до 15 април

Данъци 10.04.2024

Фирмите декларират авансови вноски до 15 април От своята страница НАП ни подсеща, че след по-малко от седмица изтича срокът за подаване на декларация за определяне на вида и размера на авансовите вноски за 2024 година. Дружествата...

Какво сме подготвили през април

Събития 02.04.2024

Какво сме подготвили през април В най-натоварения месец за всички счетоводители искаме да Ви помогнем да минете по-лесно през него! Влезте в ZnamKak.com и прочетете някои от стотиците ни статии, които ще Ви помогнат да...

Проектът на Закон за въвеждане на еврото е публикуван за обществено обсъждане

Новини 26.03.2024

Проектът на Закон за въвеждане на еврото е публикуван за обществено обсъждане Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане проекта на Закон за въвеждане на еврото в Република България. Целта на документа е да осигури безпроблемното въвеждане на еврото в...

Публикувани са за обществено обсъждане промени в Наредба № Н-18

Данъци 20.03.2024

Публикувани са за обществено обсъждане промени в Наредба № Н-18 В Портала за обществени консултации https://www.strategy.bg е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез...

Относно новото данъчно облекчение съгл. чл. 22з от ЗДДФЛ за земеделските стопани

Данъци 17.03.2024

Относно новото данъчно облекчение съгл. чл. 22з от ЗДДФЛ за земеделските стопани С последните промени в ЗДДФЛ /обнародван в „Държавен вестник“ бр. 106/2023 г./, е създадено ново данъчно облекчение, което може да се ползва от физически лица, регистрирани като...

Договори за наем. Данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС - онлайн семинар

Събития 11.03.2024

Договори за наем. Данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС - онлайн семинар Отдавна искахме да направим нещо различно - да обсъдим дадена тема от всички страни.  Ето първото ни предложение: Договори за наем. Данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС с участието...

Честит 8 март, момичета!

Новини 07.03.2024

Честит 8 март, момичета!   Честит 8 март, момичета!  Бъдете здрави и с гордост дарявайте своята женска енергия! Поздравяваме Ви с уникалния текст на Мария Стратева, написан специално за читателите на...

Почивен ден ли е 7 май 2024 г.?

Труд и осигуряване 14.04.2024

Почивен ден ли е 7 май 2024 г.? Отговор от сайта на МТСП: Съгласно чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), когато официалните празници, посочени в ал. 1 на същия член, с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни...

Предвижда се инструктажите за работа да се провеждат в дистанционна форма

Труд и осигуряване 08.04.2024

  Изискванията за провеждането и документирането на инструктаж по безопасност и здраве при работа са регламентирани в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за...

НАП напомня на българите с имоти в чужбина, че са задължени да ги декларират до 30 април

Данъци 04.04.2024

Националната агенция за приходите напомня на българските граждани, които притежават имоти в чужбина, че са задължени да ги декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ до 30 април. Приходната агенция разполага с данни за недвижимото имуществото на наши сънародници зад...

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за статистиката

Новини 31.03.2024

Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за статистиката (ЗИД на ЗСтат) ще осигури нормативната рамка за протичането на приетия на оперативно заседание на Министерския съвет „Работен процес за създаване на информационна система „Единна входна точка...

Ще има ускорена ликвидация на дружества без скорошна дейност и нает персонал

Новини 27.03.2024

източник БТА Министерският съвет одобри проект на Закон за допълнение на Търговския закон. С него се създават условия за провеждане в кратки срокове на производството по ликвидация на дружества, които отговарят на определени условия. Създаването на законова рамка за постигане на...

Публикувани са отговори на въпроси по прилагането на Наредба № Н-5 за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоките с висок фискален риск.

Данъци 24.03.2024

На страницата на НАП са публикувани отговори на въпроси по прилагането на Наредба № Н-5 за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоките с висок фискален риск. Те се съдържат в Указателно писмо с рег. №М-20-00-39/21.03.2024 г. на изпълнителния...

НАП вписва в регистър фирми и граждани, извършващи дейности с виртуални валути

Новини 24.03.2024

От своята страница НАП напомня, че лицата, които по занятие предоставят услуги за прехвърляне или обмяна, съхраняване или управление на виртуални активи, позволяващо на контрол върху тях, както и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, подлежат на вписване в...

Парламентът одобри на първо четене промени в ДОПК

Данъци 20.03.2024

източник: БТА Парламентът одобри на първо четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Измененията предвиждат във връзка с фискалния контрол върху стоки с висок фискален риск да се въведе правна възможност за лицата предварително да предоставят обща...