[Znamkak.com] Данъчни  аспекти при покупка на стока от ЕС и неиздадена фактура (invoice) от доставчика

[Znamkak.com] Данъчни аспекти при покупка на стока от ЕС и неиздадена фактура (invoice) от доставчика

28.09.2020   Фактическа...

Временни разлики. Пасиви и активи по отсрочени данъци.Финансови изчисления в счетоводството- практически семинар в Бургас

Събития 22.09.2020

Временни разлики. Пасиви и активи по отсрочени данъци.Финансови изчисления в счетоводството- практически семинар в Бургас Затрудняваш ли се с временните разлики ?  Наясно ли си какво представляват активи и пасиви по отсрочени данъци?  Можеш ли да правиш финансови изчисления в...

[Znamkak.com] Казус 1: Платен аванс и разваляне на сделката

Данъци 17.09.2020

[Znamkak.com] Казус 1:  Платен аванс и разваляне на сделката Казус 1: Платен аванс и разваляне на сделката Как следва да се направи корекцията на ползван данъчен кредит при разваляне на доставка, за която е платен аванс или е налице неусвоен аванс за...

15 септември не е само за учениците

Събития 14.09.2020

15 септември не е само за учениците Започни своята Нова учебна година със ZnamKak.com! Учене през целия живот (от англ. life-long learning) е съвременната формулировка на идеята, че човек се учи докато е жив. В контекста на...

[Znamkak.com] ДДС въпроси, свързани със стока, закупена в Турция от бълг. дружество, продадена на италианско дружество, директно изпратена от Турция за Италия

Данъци 08.09.2020

[Znamkak.com] ДДС въпроси, свързани със стока, закупена в Турция от бълг. дружество, продадена на италианско дружество, директно изпратена от Турция за Италия Казус: Регистрирано по ДДС в България дружество закупува стока от Турция. Същата я продава на италианско дружество, регистрирано по ДДС в Италия. Стоката е директно изпратена от турския...

[Znamkak.com] Корекции на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Данъци 03.09.2020

[Znamkak.com] Корекции на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ гост-автор: Евгения Попова Корекции във вече подадена годишна данъчна декларация в практиката се налага да се правят по най-различни причини -  от допусната техническа грешка до...

Ела на семинар в Бургас: Данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС на дълготрайните активи

Събития 01.09.2020

Ела на семинар в Бургас: Данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС на дълготрайните активи Вашата фирма има ли дълготрайни активи ? А наясно ли сте на 100% с тяхното данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС ? Ако на първия въпрос сте отговорили категорично, на втория...

[Znamkak.com] Нюанси при разграничението на доставка на стока и доставка на услуга

Данъци 28.08.2020

[Znamkak.com] Нюанси при разграничението на доставка на стока и доставка на услуга гост-автор: Теодор Тодоров Нюанси при разграничението на доставка на стока и доставка на услуга или малко за правото, което е нужно да познаваме като счетоводители Обикновено нямаме...

Проект за изменения в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Новини 23.09.2020

В Портала за обществени консултации http://www.strategy.bg/  е публикуван проект на Постановление на Министерския съвет за изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. С...

Публикувани са за обществено обсъждане промени в ЗДДС и други данъчни закони

Новини 12.09.2020

http://www.strategy.bg Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената (ЗИД ЗДДС) е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане в националното ДДС законодателство на промени, свързани с въвеждане разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2455 на...

Минималният дневен размер на обезщетението за безработица - 12 лв. от 1 октомври 2020 г.

Новини 03.09.2020

Минималният дневен размер на обезщетението за безработица ще се повиши от 9 на 12 лв. от 1 октомври 2020 г., което прави ръст от 33%. Увеличението ще се отрази благоприятно на между 30 000 и 33 000 безработни средно на месец в периода от 1 октомври до 31 декември. Това предвиждат...

Предвиждат се промени в Закона за регистър БУЛСТАТ

Новини 27.08.2020

По предложение на Министерството на правосъдието на вчерашното заседание на Министреския съвет е прието Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ Причината, която налага приемането на тези промени е необходимостта от...

Становище на НАП относно измененията в НООСЛБГРЧ

Осигуряване 20.08.2020

Днес на своята страница НАП публикува Становище за прилагане на Постановление №199 на Министерския съвет от 7 август 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица В...

Обнародвани са промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Новини 19.08.2020

В ДВ, бр. 73 от 18.08.2020 г. e обнародвано Постановление на МС № 213 от 14.08 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица.   Какви са промените: 1. С направените промени разпоредбите на Наредбата се...

Стартовата основна заплата за учител става 1260 лв. от януари 2021 г.

Новини 18.08.2020

Между 15 и 16.1 процента ще е увеличението на индивидуалните работни заплати на педагогическите специалисти в образователната система от 1 януари 2021 г. Това е предвидено в Колективния трудов договор (КТД), подписан от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и...

На 21.08.2020 г. изтича крайният срок, в който задължените лица по ЗМИП трябва да приемат вътрешни правила

Новини 17.08.2020

  На 21.08.2020 г. изтича крайният срок, в който задължените лица по ЗМИП трябва да приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма. В сайта на ДАНС категория "Мерки срещу изпиране на пари и финансиране на...