Семинар: Временни разлики. Пасиви и активи по отсрочени данъци.Финансови изчисления в счетоводството- вече и ОНЛАЙН

Семинар: Временни разлики. Пасиви и активи по отсрочени данъци.Финансови изчисления в счетоводството- вече и ОНЛАЙН

27.10.2020 Скъпи приятели! Както знаете на 20...

В Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Събития 27.10.2020

В Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност В Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.    1. При използване на СУПТО- данъчни облекчения...

[Znamkak.com] Относно някои аспекти, свързани с Дълготрайните активи

Счетоводство 25.10.2020

[Znamkak.com] Относно някои аспекти, свързани с Дълготрайните активи гост-автор: Теодор Тодоров Целта на настоящия материал е да маркира определени аспекти по отношение счетоводното третиране на ДА, като не претендира за изчерпателност. Същност на ДА:...

Среща в Zoom 23.10: Данъчно третиране по ЗДДС на дълготрайни активи за лични нужди

Събития 19.10.2020

Среща в Zoom 23.10: Данъчно третиране по ЗДДС на дълготрайни активи за лични нужди Ако все още нямаш абонамент в нашата платформа Znamkak.com, ето още една причина да го направиш: На 23.10 ще направим среща в Zoom на тема: Данъчно третиране по ЗДДС на...

[Znamkak.com]Данъчно третиране по ЗДДС на личното ползване на автомобил 6+1

Данъци 19.10.2020

[Znamkak.com]Данъчно третиране по ЗДДС на личното ползване на автомобил 6+1 Дружество притежава лек автомобил с 6+1 места, закупен с начислен ДДС. Автомобилът се ползва както за основната дейност на дружеството, така и за лични цели. Дружеството има ли право на...

[Znamkak.com]Възможност на работодателя да поиска от ИТ да даде задължителни за изпълнения предписания

За НЕсчетоводители 14.10.2020

[Znamkak.com]Възможност на работодателя да поиска от ИТ да даде задължителни за изпълнения предписания Всички сме наясно, чe: Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа. Формата на трудовия договор е писмена, което е условие за...

[Znamkak.com] Кога е налице реално съкращаване на щата ?

За НЕсчетоводители 07.10.2020

[Znamkak.com] Кога е налице реално съкращаване на щата ? Съкращаването на щата е едно от правомощията на работодателя, от което често следва и реализация на правото му да прекрати трудовия договор с работник или служител по реда на чл. 328, ал. 1, т....

[Znamkak.com] Данъчни аспекти при покупка на стока от ЕС и неиздадена фактура (invoice) от доставчика

Данъци 28.09.2020

[Znamkak.com] Данъчни  аспекти при покупка на стока от ЕС и неиздадена фактура (invoice) от доставчика   Фактическа обстановка: Българско дружество регистрирано по ЗДДС, закупува online стока. Стоката пристига от страна членка на ЕС на територията на България. Плащането е...

Нови прагове за деклариране по системата „Интрастат“ за 2021 г.

Новини 22.10.2020

  На страницата на НАП е публикувана Заповед № РД-05-918/20.10.2020 г. за определяне на праговете за деклариране по системата „Интрастат“ за 2021 г. Нови прагове 2021   За сравнение праговете за 2020 

Становище на НАП за приложение на намалената ставка на ДДС от 9% за доставка на услуга за използване на спортни съоръжения

Данъци 21.10.2020

На страницата на НАП е публикувано Становище относно приложение на намалената ставка на ДДС за доставка на услуга за използване на спортни съоръжения Съгласно чл. 66, ал. 2, т. 7 от ЗДДС ставката на данъка е 9 на сто за доставка на услуга за използване на спортни съоръжения....

Ще остане ли СУПТО да се ползва доброволно ?

Новини 20.10.2020

В Портала за обществено обсъждане strategy.com беше публикуван за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Едно от направените предложения в него беше  разпоредбите на чл. 118 от ЗДДС, засягащи...

Обнародвани са изменения и допълнения към Постановление 151 относно компенсациите 60/40

Новини 16.10.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2020 Г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение,...

Туроператори и туристически агенти вече могат да кандидатстват за безвъзмездната помощ от 10 млн. лв. по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”.

Новини 13.10.2020

Туроператори и туристически агенти вече могат да кандидатстват за безвъзмездната помощ от 10 млн. лв. по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”. Средствата, които се предоставят по процедурата следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на...

Предвижда се минималната работна заплата да стане 650 лв. от 1 януари 2021

Новини 08.10.2020

В Портала за обществени консултации http://www.strategy.bg  е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размер на минималната работна заплата от 1 януари 2021 година. С него се предлага  минималната работна заплата за страната...

НАП напомня: плащанията над 10 000 лв. – само чрез превод или по платежна сметка

Новини 07.10.2020

Национална агенция за приходите напомня на своята страница, че съгласно действащото законодателство плащанията на територията на страната в размер на и над 10 000 лв. трябва да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка. Поводът за напомнянето е...

Становище на НАП за приложение на намалената ставка на ДДС от девет процента за доставката на книги

Данъци 30.09.2020

На страницата на НАП е публикувано Становище № 20-00-147_30.09.2020_г. приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставката на книги съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила...