Данъчни аспекти по ЗДДС в строителството и сделките с недвижими имоти- онлайн семинар с Валентина Василева

Данъчни аспекти по ЗДДС в строителството и сделките с недвижими имоти- онлайн семинар с Валентина Василева

21.03.2023 Според официалната статистика, броят на...

За една имейл комуникация

За НЕсчетоводители 01.03.2023

За една имейл комуникация гост-автор: Теодор Тодоров Антон работеше, когато шефът му влезе. Поздравиха се и се здрависаха. След повече от 20 години съвместна работа, здрависването им беше станало обичай. - Ще ти...

Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на фотоволтаични системи - семинар с Димитър Войнов

Събития 12.02.2023

Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на фотоволтаични системи - семинар с Димитър Войнов В последно време все повече дружества изграждат фотоволтаични системи за собствени нужди. Причините са много - най-вече пестене на сметките за електроенергия, повече сигурност, минимална...

Публикувани са за обществено обсъждане промени в Наредбата за командировките в страната

Новини 08.02.2023

Публикувани са за обществено обсъждане промени в Наредбата за командировките в страната На страницата на МТСП и в Портала за обществени консултации са публикувани за обществено обсъждане промени в Наредбата за командировките в страната. Наредбата за командировките в...

Киберсигурност в счетоводството - онлайн семинар със свободен достъп

Събития 12.01.2023

Киберсигурност в счетоводството - онлайн семинар със свободен достъп   Представете си, че трябва да наредите превод до чуждестранна компания. Няма време за губене, защото имате да вършите още сто задачи. В последния момент получавате имейл от...

Какво се променя от 1 януари 2023 г.

Новини 02.01.2023

Какво се променя от 1 януари 2023 г. За втори път България започва новата година без приет Закон за държавния бюджет заради продължаващата политическа криза. До приемането на Закон за държавния бюджет на Република България за...

[Znamkak.com] Учредяване на срочно право на строеж за изграждане на фотоволтаици

Данъци 20.12.2022

[Znamkak.com] Учредяване на срочно право на строеж за изграждане на фотоволтаици гост-автор: Теодор Тодоров Не знаех за съществуването на този казус. Не го бях срещал и не предполагах, че е толкова актуален. Попаднах на него съвсем случайно на една онлайн среща на Смарт...

Парламентът прие на второ четене промените в данъчните закони, както и измененията в законите за социално подпомагане и за семейни помощи за деца

Новини 16.12.2022

Парламентът прие на второ четене промените в данъчните закони, както и измененията в законите за социално подпомагане и за семейни помощи за деца Парламентът прие на второ четене промените в данъчните закони, както и измененията в законите за социално подпомагане и за семейни помощи за деца   ЗДДФЛ Данъчното...

Дневните пари при командировка в България се увеличават двойно

Новини 22.03.2023

изтчник: https://mlsp.government.bg/ Минималният размер на дневните пари при командировка в България да се увеличи от 20 на 40 лв. предвиждат промени в Наредбата за командировките в страната, които бяха одобрени на днешното правителствено заседание. Целта на измененията...

Публикувани са предложения за промени в данъчни закони

Данъци 18.03.2023

източник:https://www.minfin.bg/ Във връзка с прието протоколно решение на МС за съставяне на проекта на Закон за държавния бюджет за 2023 г. с дефицит от 3 % и анонсираните от министъра на финансите Росица Велкова приходни мерки за постигане на целевия размер на бюджетното...

Автоматичен обмен на информация, предоставяна от оператори на платформи

Новини 14.03.2023

На страницата на НАП, в раздел Международни дейности/Международен обмен на данъчна информация, е публикуван нов подраздел във връзка с автоматичния обмен на информация от оператори на платформи, чиято цел е да осигури по-голяма данъчна прозрачност в споделената икономика. Този проект...

Публикувани са новите образци на годишни данъчни декларации по ЗКПО за 2022 г.

Данъци 28.02.2023

Публикувани са нови образци на годишни данъчни декларации за 2022 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), обнародвани в „Държавен вестник“ брой 19/28.02.2023 г.: Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и...

Обнародвани са измененията в Кодекса на труда относно минималната работна заплата

За НЕсчетоводители 10.02.2023

В Държавен вестник брой: 14, от дата 10.2.2023г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с който се правят следните  изменения и допълнения: В чл. 244 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея т. 1...

При смяна на МРЗ - допълнително споразумение или заповед от работодателя

Осигуряване 05.02.2023

Всяка година промяната на минималната работна заплата поражда общо взето едни и същи въпроси. Ето два от тях и отговорите на експертите от МТСП в рубриката Въпроси и отговори по категории на сайта на МТСП   Въпрос: При смяна на минималната работна заплата от...

Народното събрание прие нов механизъм за определяне на минималната работна заплата в страната

Новини 01.02.2023

Народното събрание реши минималната работна заплата за страната за следващата календарна година да се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната...

Доходи, които трябва да се посочват от работодателите в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2022 г.

Данъци 23.01.2023

На страницата на НАП е поместена информация относно доходите, които трябва да се посочват от работодателите в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2022 г. В срок до 28.02.2023 г. работодателите трябва да предоставят информация в НАП за изплатените през 2022 г. доходи по...