Заповеди, издавани от работодателя по време на обявената извънредна епидемична обстановка

Заповеди, издавани от работодателя по време на обявената извънредна епидемична обстановка

22.05.2020  Законът за извънредното положение беше...

[Znamkak.com] Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на получено финансиране по европейска програма

Счетоводство 20.05.2020

[Znamkak.com] Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на получено финансиране по европейска програма гост-автор: Димитър Войнов Настоящият материал има за цел да покаже счетоводното третиране съгласно Националните счетоводни стандарти (НСС) и данъчното третиране по Закона за корпоративното...

[Znamkak.com] За някои аспекти на облагането по ЗДДФЛ

Счетоводство 18.05.2020

[Znamkak.com] За някои аспекти на облагането по ЗДДФЛ гост-автор: Теодор Тодоров Не само дружествата, а и физическите лица също дължат данъци. Режимът на облагане на физическите лица е уреден в ЗДДФЛ. Настоящият материал има за цел да представи...

Среща в Zoom 21.05:Специфични моменти по ЗДДС, възникнали от пандемията с Covid-19

Събития 16.05.2020

Среща в Zoom 21.05:Специфични моменти по ЗДДС, възникнали от пандемията с Covid-19 В дните на пандемията от Covid-19 възникват много специфични казуси при прекратяване и разваляне на договори. Борбата с вируса наложи строги забрани и ограничителни мерки за много фирми,...

След края на обявеното извънредно положение следва извънредна епидемична обстановка

Новини 13.05.2020

След края на обявеното извънредно положение следва извънредна епидемична обстановка Решение за обявяване на извънредна епидемична обстановка, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г. бе прието на извънредно видеоконферентно заседание на Министерския съвет. Предложението...

[Znamkak.com]Консервация на дълготрайни активи по време на COVID-19

Счетоводство 07.05.2020

[Znamkak.com]Консервация на дълготрайни активи по време на COVID-19 гост-автор: Теодор Тодоров   Последните няколко месеца промениха света. “Короната” се появи като от никъде и остави своя траен отпечатък върху всички и всичко. Като цяло,...

Трудови правоотношения след извънредното положение - онлайн семинар 15.05

Събития 04.05.2020

Трудови правоотношения след извънредното положение - онлайн семинар 15.05 През последните месеци настъпи промяна в обичайния живот на всички ни.  В кризата от Covid-19 всичко е поставено на изпитание - нашите приоритети, знания и възможности!   ...

Трябва ли да се издава касова бележка при плащане с наложен платеж с пощенски паричен превод ?

За НЕсчетоводители 04.05.2020

Трябва ли да се издава касова бележка при плащане с наложен платеж с пощенски паричен превод ? Отговор на НАП Вх. № 3_466/23.03.2020 г. Наредба № Н-18/2006 г., чл. 3, ал. 1; Наредба № Н-18/2006 г., чл. 25, ал. 1 и ал. 2 ОТНОСНО: Прилагане на Наредба № Н-18 от...

Утвърден е образецът на новия трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

За НЕсчетоводители 19.05.2020

Със Заповед № РД01-302/15.05.2020 г. на министъра на труда и социалната политика е утвърден образецът на трудов договор по §43 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн. ДВ брой 44 от 13 май 2020 г.). С него до...

Четири заповеди на здравния министър във връзка с обявената епидемична обстановка

Новини 14.05.2020

На страницата на МЗ са публикувани 4 заповеди на здравния министър, които влизат в сила от 00:00 ч на 14 май. Те могат да бъдат групирани в 4 вида: Заповед с противоепидемични мерки Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г.   Заповед за преминаване през КПП и...

Министерство на икономиката отложи срока за кандидатстване за грантовете за малки фирми

Новини 11.05.2020

След цял ден чакане да се отвори процедурата за кандидатстване, на сайта на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“  беше публикувано следното съобщение: Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“...

Еднократна помощ от 375 и за родители на деца до 14 години и без изискване да са изразходили целия си платен отпуск.

Новини 02.05.2020

В интервю по БНТ министър Сачева обяви, че от понеделник се разширява обхватът на еднократната помощ за отглеждане на дете, която е в размер на 375 лв. Тя ще може да се ползва вече от родители на деца до 14 години и без изискване те да са изразходили целия си платен отпуск....

Микро- и малки предприятия ще могат да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ

Новини 29.04.2020

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) предвижда да обяви на 11 май 2020 г. процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от...

Промените относно компенсациите 60/40, въведени с Постановление № 71/16.04.2020 г.

Новини 27.04.2020

  В държавен вестник брой: 37, от дата 21.4.2020 г. беше обнародвано  Постановление № 71 от 16 април 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на...

Четири банки започват отпускането на безлихвени кредити за физически лица

Новини 27.04.2020

 Българската банка за развитие обяви в петък на своя сайт, че са подписани споразумения с първите четири кредитни институции, които започват работа по Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в подкрепа на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията...

Становище на НАП относно сроковете за деклариране и внасяне на данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

Новини 21.04.2020

Във връзка с наближаващи крайни срокове за деклариране и внасяне на данъци и осигурителни вноски, НАП издаде Становище №20-00-71/21.04.2020 г. относно срокове за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за...