Документи, издавани от работодателя съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

Документи, издавани от работодателя съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение

29.03.2020 Със Закона за мерките и действията по...

За запорите в периода на извънредното положение

Новини 28.03.2020

За запорите в периода на извънредното положение В Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. е упоменато, че до отмяната на извънредното положение спират да...

Основания за едностранно прекратяване на трудовия договор от работодателя

За НЕсчетоводители 26.03.2020

Основания за едностранно прекратяване на трудовия договор  от работодателя Малко ще бъдат работодателите, които ще имат достатъчно ресурси да задържат всички свои служители по време на пандемията от Covid-19. Никой не може да прави сметки при неработеща икономика,...

Защита на личните данни, работодателите и COVID-19

GDPR 25.03.2020

Защита на личните данни, работодателите и COVID-19 гост-автор:адв. Димитър Джутев През последните седмици разпространението на COVID-19 ангажира вниманието ни, като предизвика мащабни промени във всички сфери на обществения живот....

60% компенсации само за 7 сектора от икономиката ?

Новини 24.03.2020

60% компенсации само за 7 сектора от икономиката ? Съгласно § 6 от обнародвания Закон за мерките и действията по време на извънредното положение , по време на действието на този закон, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният...

Обнародван е Законът за мерките и действията по време на извънредното положение

Новини 24.03.2020

Обнародван е Законът за мерките и действията по време на извънредното положение В ДВ. бр. 28 от 24.03.2020 г. (извънреден) е обнародван Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., приет...

Масово уволнение и действия на работодателя

За НЕсчетоводители 23.03.2020

Масово уволнение и действия на работодателя   В днешната безпрецедентна ситуация на пандемия, много бизнеси ще са принудени да се разделят със своите служители като резултат от наложените карантинни мерки заради COVID-19. Ето...

Данъчни мерки в Европейския съюз в отговор на пандемията COVID-19

Новини 21.03.2020

Данъчни мерки в Европейския съюз в отговор на пандемията COVID-19 В отговор на заплахата и въздействието на вируса COVID-19, различни държави-членки на ЕС приемат или са в процес на въвеждане на данъчни мерки за смекчаване на икономическите отклонения и...

Нов проект на постановлението за компенсацията 60/40

Новини 26.03.2020

  Предложен е нов проект на Постановлението за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа поради извънредното положение, обявено с решение на...

Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове

Новини 24.03.2020

След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточняваме: Променя се формата на декларацията за...

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

Новини 24.03.2020

ОТ НАП Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве и предпазване на гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. С оглед преодоляване на възможни затруднения при декларирането и плащането на данъци и...

Разяснения от НАП относно последните изменения в Правилника за прилагане на ЗДДС

Новини 23.03.2020

В сайта на Националната агенция по приходите е поместено съобщение относно последните изменения в ППЗДДС, обнародван в бр. 25 от 2020 г. на ДВ. • Във връзка с въведения със закона режим складиране на стоки до поискване в правилника са предвидени образци на електронни...

Парламентът се събира извънредно заради ветото на президента върху част от Закона за мерките при извънредно положение.

Новини 23.03.2020

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева свиква извънредно пленарно заседание на Народното събрание на 23 март 2020 г., от 13.00 часа. Точка единствена е „Ново обсъждане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на...

Европейската комисия прие препоръка за облекчени процедури относно личните предпазни средства

Новини 21.03.2020

Европейската комисия препоръчва облекчени процедури за личните предпазни средства. Тя е приела на 13 март 2020 ПРЕПОРЪКА (ЕС) 2020/403 НА КОМИСИЯТА относно процедурите за оценяване на съответствието и за надзор на пазара в контекста на заплахата от COVID-19  ЕК препоръчва...

Правителството представи социално-икономически мерки за първия етап на кризата с коронавируса

Новини 15.03.2020

Правителството представи социално-икономически мерки за първия етап на кризата с коронавируса. Те имат за цел гарантиране на социално дистанциране и по-малко рискове от предаване на заразата. Те ще бъдат за осъществени по съществуващите оперативни програми. Така националният бюджет...

[Znamkak.com] Удължено, намалено и непълно работно време

Новини 12.03.2020

  гост-автор: Теодора Дичева В настоящия материал ще разгледаме две законови възможности за въвеждане за определен период, едностранно от работодателя, на гъвкаво работно време:удълженото и непълното работно време. Ще направим и преглед на реда и възможностите за...