[Znamkak.com] Извършване подбор на персонала

[Znamkak.com] Извършване подбор на персонала

22.11.2020   При закриване на част от...

ЕКАТТЕ в трудовия договор при дистанционна работа

За НЕсчетоводители 17.11.2020

ЕКАТТЕ в трудовия договор при дистанционна работа Все повече фирми наемат персонал с уговорка за дистанционна работа поради епидемичната обстановка от Covid-19. Как най-правилно би трябвало да бъдат назначени служителите, при условие...

ЗКПО и годишно счетоводно и данъчно приключване на 2020 г.- семинар с Д. Войнов

Събития 05.11.2020

ЗКПО и годишно счетоводно и данъчно приключване на 2020 г.- семинар с Д. Войнов Времето за годишното счетоводно и данъчно приключване наближава. Въпреки безпрецедентната обстановка, породена от Covid-19, трябва да сме подготвени, мобилизирани и сигурни в знанията си....

Не бъди на Вие с финансовите изчисления в счетоводството !

Събития 04.11.2020

Не бъди на Вие с финансовите изчисления в счетоводството ! От времето на Лука Пачиоли в техниката на счетоводствто не се е променило нищо. Дебитът си е дебит, кредитът си е кредит. Дебитираме една или няколко сметки срещу кредита на друга (или няколко...

[Znamkak.com]Данъчно облагане и деклариране по реда на ЗДДФЛ на доходите от наем - придобити от местни физически лица

Данъци 01.11.2020

[Znamkak.com]Данъчно облагане и деклариране по реда на ЗДДФЛ на доходите от наем - придобити от местни физически лица гост-автор: Евгения Попова Доходите, придобити от местни физически лица от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество, се облагат с данък...

Среща в Zoom 05.11: Корекции на ползван данъчен кредит и право на частичен данъчен кредит

Събития 30.10.2020

Среща в Zoom 05.11: Корекции на ползван данъчен кредит и право на частичен данъчен кредит За повечето от нас е обичайна практика да се извършват инвентаризации в края на годината и да се вземат решения за брак на стоки/активи или да се установят липси на такива. Тогава се налага...

В Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Новини 27.10.2020

В Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност В Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.    1. При използване на СУПТО- данъчни облекчения...

[Znamkak.com] Относно някои аспекти, свързани с Дълготрайните активи

Счетоводство 25.10.2020

[Znamkak.com] Относно някои аспекти, свързани с Дълготрайните активи гост-автор: Теодор Тодоров Целта на настоящия материал е да маркира определени аспекти по отношение счетоводното третиране на ДА, като не претендира за изчерпателност. Същност на ДА:...

Право на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Новини 24.11.2020

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ : Чл. 16б. (1) Право на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка имат семейства с деца до 14-годишна възраст, когато: 1. двамата или единият от работещите...

До 15 декември фирмите плащат авансовия корпоративен данък за 2020 година

Новини 24.11.2020

Източник: НАП На 15 декември изтича срокът за внасяне на последната месечна или тримесечна авансова вноска за корпоративен данък за 2020 година. Това е и последният срок, в който фирмите имат възможност да направят корекция на декларираните от тях авансови вноски за тази година....

ВАС отмени част от текстовете в Наредба Н-18

Новини 20.11.2020

Източник: https://www.bia-bg.com/ Със свое решение от днес (20.11.2020 г.) тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени чл. 3, ал. 16, чл. 16, ал. 3, чл. 38, ал. 4, чл. 52б, чл. 52 г, чл. 52д, чл. 52и, чл. 52к, ал. 2, чл. 52н и Приложение № 34 и 35 от...

Предстоящи промени в ЗМИП - някои субекти отпадат от задълженето да следят за пране на пари

Новини 16.11.2020

В Портала за обществени консултации  е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. С предложените промени някои субекти отпадат от задълженето да следят за пране на пари. От Мотивите към Законопроекта:...

Дисциплинарно уволнение поради неявяване на работа в течение на два последователни работни дни

Новини 09.11.2020

гост-автор: Николай Стоянов* Дисциплинарно уволнение поради неявяване на работа в течение на два последователни работни дни Посоченото нарушение на трудовата дисциплина се проявява в различни форми и в някои случаи е пряко свързано с познаване на правата, които...

Кодът по БУЛСТАТ на физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност става 9-значен

Новини 03.11.2020

В днешния брой: 94 /03.11.2020 г на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ С него се регламентира промяната от 10 на 9 знака в ЕИК на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от Закона за регистър Булстат и изграждане на софтуер,...

Семинар: Временни разлики. Пасиви и активи по отсрочени данъци.Финансови изчисления в счетоводството- вече и ОНЛАЙН

Събития 27.10.2020

Скъпи приятели! Както знаете на 20 ноември предвиждаме да проведем практически семинар в Бургас: Временни разлики. Пасиви и активи по отсрочени данъци.Финансови изчисления в счетоводството. с лектор: Теодор Тодоров.  Семинарът ще бъде изцяло с практическа...

Нови прагове за деклариране по системата „Интрастат“ за 2021 г.

Новини 22.10.2020

  На страницата на НАП е публикувана Заповед № РД-05-918/20.10.2020 г. за определяне на праговете за деклариране по системата „Интрастат“ за 2021 г. Нови прагове 2021   За сравнение праговете за 2020