Плащането на по-високи данъци не е въпрос на патриотичен дълг, но .....

Плащането на по-високи данъци не е въпрос на патриотичен дълг, но .....

15.10.2019 гост-автор: Теодор Тодоров "Всеки е...

[Znamkak.com]Определяне в чия полза е сключен трудовият договор със срок на изпитване

За НЕсчетоводители 11.10.2019

[Znamkak.com]Определяне в чия полза е сключен трудовият договор със срок на изпитване Нормативна уредба Чл. 70. (1)КТ Когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор...

Практически прочит на документирането на трансферните цени в България след последните промени в ДОПК - семинар с адв. Георги Денборов

Събития 10.10.2019

Практически прочит на документирането на трансферните цени в България след последните промени в ДОПК - семинар с адв. Георги Денборов   В ДВ. бр. 64 от 13.08.2018 беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Създадена е нова Глава 8а , с която се въвеждат правила за...

[Znamkak.com]Счетоводни и данъчни аспекти при намерение за строителство, извършени проектни разходи и отказ от реализация на проекта

Счетоводство 09.10.2019

[Znamkak.com]Счетоводни и данъчни аспекти при намерение за строителство, извършени проектни разходи и отказ от реализация на проекта    През 2010 г. дружество започва да реализира инвестиционно намерение. Свързаните с това разходи за предпроектни и проектни проучвания, такси за съгласуване, разрешителни и т.н....

Данъчни аспекти по ЗДДС в строителството и сделките с недвижими имоти- семинар с Валентина Василева

Събития 05.10.2019

Данъчни аспекти по ЗДДС в строителството и сделките с недвижими имоти- семинар с Валентина Василева Последните статистики сочат, че с всяка следваща година сделките с имоти  растат с доста смели темпове. Банките кредитират повече сделки с недвижими имоти, на пазара на недвижими имоти се...

Епизод 5 - да си поговорим за счетоводните грешки

ПОДКАСТ 26.09.2019

Епизод 5 - да си поговорим за счетоводните грешки След известно прекъсване подновяваме епизодите на нашия подкаст. Днес ще си поговорим за счетоводните грешки. Понякога се случва да сгрешим. Никой не е безгрешен, но както е казал...

Счет. отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на допуснати счет. грешки и промяна в счет. политика - семинар с Димитър Войнов

Събития 22.09.2019

Счет. отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на  допуснати счет. грешки и промяна в счет. политика - семинар с Димитър Войнов Можете ли с ръка на сърцето да кажете, че не допускате счетоводни грешки ? Да, всички се стараем да бъдем безгрешни, но безгрешни хора няма ! Важното е да установим грешката навреме, да...

[Znamkak.com] Отстъпено право на строеж – някои счетоводни и данъчни аспекти

Счетоводство 09.09.2019

[Znamkak.com] Отстъпено право на строеж – някои счетоводни и данъчни аспекти   Дружество, притежава собственост върху земя. Същото дружество учредява право на строеж върху собствената си земя на друго дружество На основание чл.45 (2) ЗДДС, учредяването или...

Съгласието за обработване на лични данни - кога и как се изисква то?

GDPR 14.10.2019

адв. Цвета Спартанска, Пламена Янчева адв. сътрудник Съгласието е едно от основанията за законосъобразност на обработването на лични данни, уредени в чл. 6 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД или GDPR). Съгласно чл. 4, пар. 11 от GDPR „съгласие на...

КЗЛД прие становище за копирането и съхранението на копия от свидетелства за управление на МПС

GDPR 07.10.2019

гост-автори: адв. Цвета Спартанска,                          адв. Димитър Джутев След постъпило запитване от Националното сдружение на българските превозвачи, КЗЛД прие изрично становище относно правото на...

Синдикатите започват национална подписка за увеличение допълнителното заплащане на нощния труд

Новини 07.10.2019

На 7-ми октомври, Световния ден за достоен труд, КТ "Подкрепа" обяви, че съвместно с  КНСБ ще започне национална подписка от името на българските синдикати сред работещите в България, както и сред гражданите, за увеличение допълнителното заплащане на нощния труд,...

[Znamkak.com]Данъчно третиране на получен бонус за реализиран оборот съгласно ЗДДС

Данъци 03.10.2019

Дружество А е с предмет на дейност търговия на дребно. Дружество Б e дистрибутор на стоки, чийто производител е Дружество В. Дружество Б доставя тези стоки на Дружество А За реализирания оборот производителят, Дружество В, доставя стока като бонус на Дружество А. За сделката...

Съмнителен GDPR регистър изисква от компании данни за ДДС регистрация

GDPR 29.09.2019

гост-автори: адв. Цвета Спартанска,                          адв. Димитър Джутев Още в дните преди 25 май 2018 г. бяха изказани предположения, че Общият регламент относно защитата на данните (GDPR) може да бъде...

Поредни изменения в Наредба Н-18 в ДВ бр. 75/24.09.2019

Новини 24.09.2019

В днешния ДВ,брой: 75, от дата 24.09.2019 бяха обнародвани поредната доза изменения в Наредба № Н-18 от 2006 г. Съпоставихме старите с новите текстове и обобщихме следното: 1. Удължаването на сроковете за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата за лица, които...

Ваучери Грабо, туристически ваучери – следва ли издаване на касов бон ?

Данъци 18.09.2019

гост-автор: Ана Петрова На въпроса трябва ли да се издава касов бон в случаите, когато клиентът предостави на хотелиера ваучер, закупен по ред и начин, указан на сайта на grabo.bg, няма единно мнение. Една част от счетоводителите смятат, че следва издаването на касов бон при...

Относно наименованието на стоката/услугата във фискалния бон

Новини 10.09.2019

  На страницата на НАП, в рубриката „Касови апарати, електронни търговци и СУПТО“  са публикувани два нови файла с въпроси и отговори, касаещи СУПТО и регистриране и отчитане на продажби : Въпроси и отговори, касаещи СУПТО актуални към...