Нови длъжностни наименования по НКПД от 01.01.2023

Със заповед № РД 01-429/20.12.2022 на Министъра на труда и социалната политика е утвърден списък с нови длъжностни наименования на Националната класификация на професиите и длъжностите. Измененията и допълненията влизат в сила от 01.01.2023 г.

В сайта на НАП, в рубриката "Програмни продукти" - "Трудови договори" е публикувана нова версия на програмен продукт „Трудови договори”, с включена номенклатурата НКПД, в сила от 01.01.2023 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

  1. Avatar
    Биляна Русева 2023-07-25 10:16:30

    Здравейте, колеги,
    Знаете ли къде се публикува актуализирания НКПД? Това, което виждам на страницата на НСИ като че ли не е актуализирано.

Напиши коментар