Банкови сметки за плащане към НАП от 2 октомври 2023 г.:

 

От началото на октомври 2023 г. плащанията по банков път към НАП ще се извършват по пет нови банкови сметки на БНБ. Всяка от тях е предназначена за погасяване на определено задължение: данъци, социалноосигурителни и здравни вноски, вноски за ДЗПО и вземания, подлежащи на принудително събиране от публичен изпълнител. Гражданите и дружествата от цялата страна ще плащат по определената сметка съответния вид задължение, независимо към коя структура на НАП са регистрирани по постоянен адрес или адрес на управление.

Преводите към приходната агенция ще продължат да се осъществяват от всяка банка в страната или друг доставчик на платежни услуги, съобразно тарифите на съответните финансови институции.  

На страницата на  НАП, в раздел Плащане и възстановяване   са публикувани новите банкови сметки:

 

Данъци (приходи на централния бюджет): BG88 BNBG 9661 8000 1950 01

Вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО): BG97 BNBG 9661 8000 1120 01

Вноски за здравно осигуряване: BG16 BNBG 9661 8000 1121 01

Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО): BG65 BNBG 9661 8000 1118 01

Принудително събиране на публични вземания: BG34 BNBG 9661 8000 1950 03

Приходи на централния бюджет от дивидент за държавата и отчисления на приходи от наеми, внасяни от държавни предприятия, както и плащания за авансови вноски за временна солидана отговорност по регламент 2022/1854: BG61 BNBG 9661 8000 1950 02

Хазартни такси: BG51 BNBG9661 3100 1749 01

Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ е: BNBGBGSD 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

4 Коментари

 1. Avatar
  Виктория Николова 2023-10-15 17:38:49

  В платежното нареждане трябва да се посочи\\\" вид плащане\\\" който е 6 цифри. В новите сметки не е посочено какви са цифрите за \\\"вид плащане\\\". Същите ли остават? За З. О. 561111:за данъци и приходи към ц.бюджет 110000 и др.

 2. Avatar
  Ганка Иванова Белева 2023-10-11 13:31:49

  Здравейте,
  При плащането по новите сметки , получател ще бъде НАП, друго няма да се пише както разбирам
  Така ли е?

 3. Avatar
  Vania Ivanova 2023-10-09 19:15:29

  Здравейте, адв. Димитрова!
  Сравнихме сметките - няма разминаване със страницата на НАП / ние оттам сме ги копирали/ . Да не би да четете статията през телефон и нещо да се вижда на два реда ?

 4. Avatar
  адв. Сияна Александрова Димитрова 2023-10-09 14:48:09

  в страницата на НАП сметките са други - тази, която посочвате за централен бюджет е за ДОО, тази, която посочвате за ДОО е за ЗОВ, тази която посочвате за ДЗПО е за принудително събиране, тази, която посочвате за ЗОВ е за ДЗПО - КОЕ Е ВЯРНОТО?????

Напиши коментар