Специфични случаи за ползване на данъчен кредит, регламентирани в ЗДДС и ППЗДДС - онлайн семинар с Валентина Василева

Според ЗДДС данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрираното лице има право да приспадне от данъчните си задължения по ЗДДС за:
1. получени от него стоки или услуги по облагаема доставка;
2. извършено от него плащане, преди да е възникнало данъчното събитие за облагаема доставка;
3. осъществен от него внос;
4. изискуемия от него данък като платец по глава осма.
 Правото на приспадане на данъчен кредит по правило възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем.

А запознати ли сте със специфичните случаи за ползване на  данъчен кредит, регламентирани в ЗДДС ?

 

Каним Ви на онлайн семинар:

Специфични случаи за ползване на данъчен кредит, регламентирани в ЗДДС и ППЗДДС 

лектор: Валентина Василева – данъчен консултант Глобал Такс АД

 

Без празни приказки и излишна теория. Всяка точка от програмата е казус, който много вероятно сте срещали (или ще срещнете) във Вашата практика!

Програма

1. Пропорционален данъчен кредит при лично ползване на фирмени активи.

2. Частичен данъчен кредит при използване на стоки и услуги за облагаеми и освободени доставки.

3. Право на данъчен кредит за налични активи или получени услуги при регистрация по ЗДДС.

4. Ползване на данъчен кредит при извършване на ремонт или подобрение на нает имот.

5. Данъчен кредит в случаите по чл.73а ЗДДС когато данъкът е изискуем от получателя по доставката и протоколът не е издаден или не е спазен срока.

6. Увеличение на данъчен кредит при промяна на предназначението на стоки или услуги.

7. Право на данъчен кредит при правоприемство при апорт или преобразуване по ТЗ.

8. Ограничения за ползване на данъчен кредит – освободени доставки, безвъзмездни доставки, леки автомобили и специални режими на облагане на маржа в цената.

9. Дискусия по въпроси на участниците.

 

Място и дата на провеждане: 24.10.2023 г.- онлайн чрез платформата ZOOM

Времетраене - 4 учебни часа. Започваме в 10:00

За лектора:Валентина Василева е водещ експерт по ЗДДС и данъчен консултант в Глобал Такс АД

 

Регистрация и цена:

Цена за участие в семинара: 130 лв. Абонатите на ZnamKak.com ползват отстъпка от 10%

 

Направете Вашата регистрация от бутон или изпратете Вашите данни на нашия имейл: office@accountingnews.bg и ние ще Ви изпратим проформа фактура!

 

Ако се чудите дали този семинар е за Вас или имате други въпроси, ще се радваме да Ви отговорим:

тел. за контакт: 0888298382 Ваня Иванова

 

Защото човек може толкова, колкото знае! 
 


Заяви участие за семинара тук


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар