Резултати от търсенето на #GDPR:

Всеки сектор или бранш може да изготви Кодекс на поведение във връзка с Регламента за защита на личните данни
Започна общественото обсъждане на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни
Как да се справим с новия регламент за личните данни (GDPR) - част втора
Как да се справим с новия регламент за личните данни (GDPR) - част първа