[Znamkak.com] Граждански договор и обезщетение по чл. 222 ал. 1 от КТ

Вчера в нашата група Клуб ZnamKak.com  Ви провокирахме с един интересен казус: 

Лице е работило по трудов договор, който е прекратен, считано от 01.03.2020 г. За периода от 01.03.2020 г. до 31.03.2020 г.му е изплатено обезщетение за оставане без работа на основание чл.222. ал.1 от Кодекса на труда.
През м.03.2020 г. лицето е положило и труд без трудово правоотношение (граждански договор) с възнаграждение под минималната работна заплата за страната, в друго дружество.

Въпрос:
Дължат ли се осигурителни вноски върху изплатеното възнаграждение за работата по гражданския договор през м.03 .2020 г.?

 

Винаги трябва да не забравяме да четем законите и да се вглеждаме в детайлите ! Влез в ZnamKak.com и прочети целия отговор. Защото когато осмислим нормативните актове, ще се убедим, че не всичко изглежда така, както е на пръв поглед ! 

Ако решиш, че си струва, присъедини се към нашата компания  в ZnamKak.com ! Не можем да ти обещаем да намериш всичко, което търсиш. Но ще ти помогнем да знаеш повече и да ти е лесно!

 

Нормативна уредба

Чл. 222. (1) КТ

При уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя.

Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок.

 

Социално осигураване
 

Редът за осигуряване на лицата, които полагат труд без трудово правоотношение е регламентиран в чл.4, ал.3, т.5 и т.6 от КСО

 5. лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец;
6. лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение.

 


През месец март лицето не е работило, но в осигурителното законодателство съществуват норми, в които се предвижда възможност за зачитане на осигурителен стаж, за периоди от време, през които работникът или служителят не е бил на работа, поради обективни обстоятелства Такъв е и периодът от време ....... 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

2 Коментари

 1. Avatar
  Ваня Иванова 2021-05-23 08:58:57

  Защото се водите осигурен на друго основание ( трудовия договор) и са Ви удържали ДОО и ЗО . Вижте какво е написано в Сметката за изплатени суми

 2. Avatar
  Димитров 2021-05-23 08:32:00

  Здравейте. Имам следното питане - сключих граждански договор, който се води \\\"договор за компенсация\\\" по повод участието ми в извършване на определена дейност. Цитиранта сума вътре е 795.40 лв. Получих 600.22. Работя на трудов договор и там имам основна заплата 1100 лв. Това съм декларирал при фирмата с цитирания граждански договор. Нямам ТЕЛК, не съм пенсионер.
  Моля за обяснение защо получих толкова малко. Как се изчислява? Дори да се признават 25% разходи и после -10% пак не излиза сумата. И друг път съм работил на граждански д., но никога не са ми удъжали такъв голям процент

  Благодаря

Напиши коментар