Трудов договор със срок на изпитване

автор: Ваня Иванова

Съгласно чл. 70, ал.1 от Кодекса на труда , когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали работата е подходяща за него.

Tрудовият договор със срок за изпитване се обявява в НАП като окончателен трудов договор - срочен или безсрочен. С изтичане на изпитателния срок не се сключва нов трудов договор, а по силата на закона той се трансформира в окончателен такъв.

Разпоредбите относно този вид трудов договор са посочени в чл. 70 и 71 от КТ

В чия полза се уговоря срокът за изпитване:

В договора се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни.

Колко пъти може да се сключи:

За една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж. През време на изпитването страните имат всички права и задължения както при окончателен трудов договор.

Срок на изпитание и отсъствия:

В срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът.

Пример:Лице има сключен договор със срок на изпитване и излиза в отпуск по болест, изпитателният срок се удължава с времето, през което е било в болнични.

Прекратяване на договора със срок за изпитване:

Съгласно чл. 71 от КТ, до изтичане на срока за изпитване, страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие.

Може ли по време на болнични или отпуск по майчинство договорът за изпитване да бъде прекратен?

Ако преди срока на изпитване лице излезе в отпуск по болест,  на основание клаузата за изпитване работодателят може да връчи заповедта за уволнение. От този момент договорът се счита за прекратен.

Прекратяването на трудовия договор на основание срока на изпитване не е от основанията за уволнение, които попадат в обсега на чл. 333 ал. 5 от КТ.- Закрила при уволнение.

 Пример: ако служителка е бременна, или майка на дете до 3-годишна възраст и срокът на изпитване не е изтекъл, нейният работодател може да я уволни на основание чл. 71 , ал.1 от КТ

Връчването може да стане лично или по пощата с писмо с обратна разписка. Заповедта влиза в сила от момента на връчване.

Какво се случва след изтичане на срока за изпитване:

Трудовият договор се смята за окончателно сключен, ако не бъде прекратен по чл. 71 ал.1 до изтичане на срока за изпитване.

След уволнение по чл. 71. Ал. 1 може ли да се получава обезщетение за безработица:

Уволнението по чл. 71 ал. 1 от КТ не намалява правата за получаване на  обезщетение за безработица. Съгласно  чл. 54б от Кодекса за социалното осигуряване,  дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица

Необходимо ли е да пуска предизвестие при прекратяване на трудовия договор, когато не е изтекъл срока на изпитване:

В чл. 71 ал. 1 от КТ не е посочено такова условие за прекратяване на трудовия договор и не може да се търси обезщетение за неспазено предизвестие.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

51 Коментари

 1. Avatar
  Нели 2023-12-05 13:47:58

  След освобождаване по чл.71,ал.1 ,колко време е борсата ?

 2. Avatar
  Добрина Атанасова 2023-07-19 13:05:16

  Подписах договор с 6 месечен изпитателен срок в полза на работодателя и работя вече 1 месец , но се оказа , че вместо да работя 8 часа , както е по договор , трябва да работя по 12 - 13 часа , а договора е с3 месечно предизвестие . Физически ми е невъзможно да издържа още 3 месеца . Мога ли да напусна без предизвестие и какви ще са последиците за мен ?

 3. Avatar
  Bogdan 2023-06-15 04:13:54

  Подписах договор със двуместно предизвестие в полза на работодателя. Мина месец и намирам работата и процесите за неприемливи за мен. Подадох заявлението и въпреки, че изразих несъгласие и недоволство от работата ми казаха, че трябва да работя за тях още 2 месеца. Фирмата ме държи заложник, а аз съм човек и според бг законодателство съм длъжен да работя на мястото още 2 месец или да им платя 2 брутни заплати!? Какви права имам?

 4. Avatar
  Ники Витанов 2023-03-23 18:37:29

  Здравейте, пуснал съл си предизвестие на 10.03.2023 г. може ли работодателят да ме уволни по-време на 30 дневният срок от предизвестието. В рамките на 5 години както работя във фирмата нямал нито едно наказание?
  Благодаря предварително.

 5. Avatar
  Юлия 2023-01-04 20:20:27

  Здравейте,
  Освободиха ме по чл.71,ал.1 от КТ, месец и 20 дни след сключване на трудовия договор, без предизвестие.
  Има ли право работодателя да не ми изплати трудовото възнаграждение за предишния пълен месец, което трябжа да получа в края на следващия?
  Благодаря!

 6. Avatar
  Елена георгиева 2022-11-29 10:14:36

  Здравейте от 14.06.2022г. съм назначена на трудов договор със срок на изпитване 6 месеца като счетоводител. Имам ли право да ми увеличат заплатата ми защото ми се сменят преките задължения,длъжността е същата счетоводител. Така бяхме се уговорили, а по късно не се получи.

 7. Avatar
  Нина Поибренска 2022-11-25 12:11:05

  Здравейте,може ли по рано да премина на постоянен трудов договор от 6месеца

 8. Avatar
  Емилия 2022-11-25 08:55:38

  Здрвейте на изпитателен срок съм 6мес.които изтича на 7декември,обаче в договора никъде не спомената датата 7декем ,само е спомената дата на започването 7юни,въпросът ми е,изработвам си тия 6мес.и спирам работа какво трябва да пише шефа в договора ми зада получа немска борса в България!Благодаря предварително!

 9. Avatar
  Ivailo 2022-09-23 17:32:28

  На изпитателен срок съм 3 месеца може ли да се прекрати трудовия договор веднага или има срок за прекратяване то му

 10. Avatar
  Веска 2022-08-31 21:51:25

  Назначена съм на трудов договор с 6мес изпитателен срок,ако до срока прекатя аз или те договора имам ли право да отида на борсата ,с какво обезщетение и за какъв срок?С 26 год стаж и последните 15 без прекъсване

 11. Avatar
  Васил Милев 2022-08-22 17:18:24

  От 2003г. назначих работник по чл.70 и изпратих съответното уведомление в НАП с код\\\" 07\\\"Лицето работи във фирмата до 2020г и бе освободено по негова молба.След изпитателния срок ново уведомление в НАП не съм изпращал.Вуведомлението за освобождаване посочих същия код. Моля за информация: нарушени ли са правата на служителя и влияе ли този факт / освободен с код\\\"07\\\"/ на прослуженото време / за пенсиониране/

 12. Avatar
  Юлия Зайкова 2022-05-07 23:55:40

  Привет! Сключих трудов договор в държавна администрация с изпитателен срок за 6 мес., но се налага да започна инвитро процедура ( което не гарантира успех от първият път предвид заболяването ми). Притеснението ми е,че ако разберат, че са наели човек , който има план за бременност, биха ме съкратили преди да е изтекъл 6 месечният ми срок. Възможно ли е това да се случи и за какво да съм готова!

 13. Avatar
  Юлия Шаханова 2022-02-20 17:05:24

  Възможно ли е да сключиш отново трудов договор със същия работодател след кратък период от време след като си освободен от него във 6 месечния изпитателен срок.

 14. Avatar
  Диана Александрова 2022-02-03 10:01:03

  Здравейте, днес ми изтича майчинството, но договора ми е в изпитателен срок, могат ли да ме съкратят.

 15. Avatar
  Габриела Галоян 2022-01-21 12:25:22

  Здравейте! Моят трудов договор е на основание чл. 67.ал.1 т1 във връзка с чл 70 Ал 1 от КТ, със срок на изпитване, но никъде не е опоменато какъв е този срок. Знам, че не може да е повече от 6 месеца. А възможно ли е да е бил три месеца, и вече да е станал постоянен? Как мога да проверя? Благодаря предварително

 16. Avatar
  Стефка Алексиева 2021-12-19 09:42:49

  На 01.03 подписах трудов договор с изпитателен срок 6 месеца.На 27.09 ми връчиха заповед за прекратяване на договора по чл.71 ал.1.Това не е ли в нарушение на кодекса на труда

 17. Avatar
  jivka atanasova 2021-12-11 17:28:34

  zdraveite imam vremen dogovor ipitatelen srok 6 meseca ikah da napukam rabota no rabotodadelami mi kaza ce bez predizvestie nqma da mi isplati parite 1 mesec nazat i as na 22 noemvri sam punah predizvestie do 22 dekevrii ottogava mn se zaijda iskam da pitam mogali da napukam rabota peredi tazi dada I imamlu pravo da si poluca parite kakvi sa mi pravata

 18. Avatar
  Димитър Димитров 2021-11-04 10:54:37

  Писах се на борса,алинея точка 71 нямам прекъсване, работил съм повече в чужбина български договор, просто не знам какви пари ще ми дават, втори път се записвам на борса преди 15 години, предимно по договор съм на минималната, бруто ми е голямо, за 4 месеца имам бруто 20000лв но ако взимам малко пари, се отписвам веднага,

 19. Avatar
  Гинка Радева 2021-10-03 10:18:10

  В рамките на един месец и половина не ми беше представен трудов договор и аз напуснах без предизвестие. Какво следва да направя?

 20. Avatar
  Ивана Иванова 2021-06-07 21:30:21

  Здравейте започнах работа на 21.01.21г в една фирма за метал исках да попитам в момента съм на договор за 6месеца но ползвах болничен от 19дни! Могат ли заради този болничен да ме уволнят от работа?

 21. Avatar
  Емилия 2021-03-20 17:24:16

  Здравейте,
  започнах работа в банка, преди да изтече изпитателния ми срок, прекият ми ръководител ме накара да подпиша молба за удължаването му с 3 месеца,без основание.
  Има ли законно право?

 22. Avatar
  Офелия 2021-03-16 16:22:43

  Здравейте,в изпитателен срок съм до края на юли и съм ползвала болничен и може би ще ми се налага.Сега изпитателния срок се удължава предполага,но аз август трябва да излезна в болничен по майчинство.Какво се случва в този вариант, и как ще ми се продължи договора и може ли по рано да се подпише постоянен.

 23. Avatar
  nikolai_940@abv.bg 2021-03-01 20:54:05

  При сключен договор за неопределено време и неспомент в него срок на изпитване, приема ли се че срокът на изпитване е 6 месеца или няма изпитателен срок?
  Предварително благодаря!

 24. Avatar
  reniivanova949@gmail.com 2021-03-01 13:39:10

  Здравейте,вече 1г, и 3м. работя по трудов договор по чл. 68,ал. 1,т1във връзка с чл.70,ал1 от КТ,интересува ме защо не ми направиха постоянен договор и имт ли право отново да съм на договор за 1г. изпитателен срок?

 25. Avatar
  Доротея Петкова 2021-02-15 10:39:21

  Здравейте мъжа ми работи в една фирма от 3 мес.иска да напусне но му казват че трябва да си изкара предизвестието инъче нямали да му платят.договора му е 6 мес.в изпитателен срок.може ли да не си спази предизвестието

 26. Avatar
  Данка Георгиева 2020-11-30 14:50:01

  Здравейте, бях назначена на тр. договор по чл.70 ал.1 с срок на изпитване 6 м.в полза на работодателя. След 2 месеца и половина ми прекратиха договора по чл.71 ал 1 и ми изплатиха заплатата за изработените дни в месеца.Не са ми платили полагащите ми се 4 раб.дни от платен годишен отпуск Имам ли основание да си потърся парите за отпуската.
  Благодаря Ви предварително!

 27. Avatar
  Иван 2020-11-04 11:16:51

  Здравейте работех в фирма преди време започнах работа в фирма със изпитателен срок шест месеца в полза на работодателя и един месец предизвестие на вечер правех по 700-800 километра пробег,преди една седмица спуках гума а следващата седмица загубих управление над автомобила и катастрофирах,след като се прибрах от курса и ме уволниха по чл71 ал1 имат да ми дават заплата за предходен месец която трябваше да я взема между 20 и 30 число но не ми я дадоха предишния месец по същия начин ми забавиха заплатата и аз се качих да си я поискам дадоха ми я с триста зора от тогава се заяждат с мен имам ли някакви права или нямам и ако имам какви са те.Благодаря предварително.

 28. Avatar
  Надя Кузманова 2020-10-17 05:10:03

  Здравейте,назначена съм на 6 месечен договор,в който е опоменато че работодателят не ми дължи предизвестие и може да ме освободи ,но никъде не се споменава във договора аз дължа ли предизвестие ако напусна по мое желание през този 6 месечен изпитателен срок! Благодаря ви!

 29. Avatar
  Алекс 2020-10-15 23:35:08

  Здравейте искам да ви питам работех във фирма с която имах 6 месеца изпитателен срок... Естествено минаха тези месеци казах ми че трябва да ми прекратят договора защото не са напълно доволни и че искат отново да ме назначат като отново да съм на 6 масеца но без изпитателен срок.. Знаете че времената са малко сложни.. През тези 6 месеца не работех бях в платен и неплатен отпуск.. Предложиха ми да работя за тях още 3месеца като ми одължиха договора.. Работих точно 1 месец.. Като още не са ми изплатили вс предишни заплати и ми казаха че няма как да преподпиша заради ковид... Това законно ли е?!

 30. Avatar
  Галина Кабакчиева 2020-09-18 16:18:33

  Назначена съм по чл. 70 Ал. 1 от КТ със срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя. Ако почувствам, че немога да издържа как мога га напусна? С предизвестие ли и ще има ли някакви санкции или неустойки? Благодаря предварително!

 31. Avatar
  Галина Кабакчиева 2020-09-18 16:17:36

  Назначена съм по чл. 70 Ал. 1 от КТ със срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя. Ако почувствам, че немога да издържа как мога га напусна? С предизвестие ли и ще има ли някакви санкции или неустойки? Благодаря предварително!

 32. Avatar
  Красимира Костадинова 2020-09-02 16:08:18

  Работих в една фирма шивашка и един ден моя шеф решава че аз не съм се справила с работата и ми казва да напусна работа и аз се ядосах и си тръгнах при което минават2седмици и решавам да му кажа че аз не съм подавала молба за напускане а той ми казва че аз съм на изпитателен срок и може и без да подавам молба а само да му донесат трудовата книжка но аз не мога да си позволя да напусна имам две деца и още не съм си намерила работа

 33. Avatar
  Стоянова 2020-08-24 13:14:40

  Здравейте
  При сключен трудов договор с 6 месеца в срок на изпитване в полза на работодателя,работодателя решава да прекрати договора в рамките на тези 6 месеца без предизвестие, без да са нарушени клаузите по договора, дължа ли обезщетение на работодателя!
  Благодаря предварително

 34. Avatar
  Велина Славова 2020-07-16 14:41:35

  Здравейте! Предстои ми съкращение от работа, поради намаляване обема на работата. Работодателя иска да ме преназначи на друга длъжност, с изпитателен срок , и след подписване на допълнителното споразумение да ме съкрати по чл. 71. Миналата година същият работодател ме освободи от работа по този начин, и след два месеца, при овакантяване на работно място ме назначи отново. Въпросът ми е ще имам ли право на обезщетение от НОИ, при положение,че в последните 3 години не съм получавала такова, и не съм прекъсвала работа? Благодаря предварително!;

 35. Avatar
  Йордан 2020-07-09 19:58:55

  Поради много тежки условия и невъзможност да се справям с възложените задачи мога ли да прекратя договора ще имали санкции?

 36. Avatar
  Петър Георгиев 2020-07-02 08:24:24

  При положение,че ДОО ми е изчисляван върху месечното ми брутно трудово възнаграждение,което е в размер 1 150-1 300 лева,какъв размер на обезщетение е редно да получавам?

 37. Avatar
  Петър Георгиев 2020-07-02 08:24:14

  При положение,че ДОО ми е изчисляван върху месечното ми брутно трудово възнаграждение,което е в размер 1 150-1 300 лева,какъв размер на обезщетение е редно да получавам?

 38. Avatar
  Роми Шаламанова 2020-07-01 00:27:49

  Имам изпитателен срок 6 месеца, започнах работа като учител на 07.09.2019 г. но в училище си счупих ръката като паднах по стълби и имах 4 месеца болничен.Счупих лошо раменната кост на дясната ръка.Изпитателният срок изтече на 07.03.2020г.Как трябва да отработя болничните 127 дни и може ли след това да ми се прекрати трудовия договор? Също питам може ли по-рано , преди отработването да бъда преназначена на постоянен договор?

 39. Avatar
  Станислава 2020-06-17 08:03:22

  Здравейте!
  При сключен трудов договор с 6 месеца срок на изпитване в полза на работодателя, служителят има ли право да прекрати договора в рамките на тези 6 месеца без предизвестие и дължи ли на работодателя някакви неустойки.
  Благодаря!

 40. Avatar
  Таня Ташева 2020-06-12 21:39:58

  Здравей те
  Започнах работа на 02.01.2020 г.подписах договор на изпитателен срок,но заради пандемията за около месец и нещо ме прехвърляха на 4 часов работен ден и подписах допълнително споразумение.
  Сега незнам дали по този начин ще ми се удължи договора или това няма значение.
  Благодаря!

 41. Avatar
  Вергиния кантурова 2020-05-28 12:15:49

  Престои и пенсиониране почнах работа на 6 месечен изпитателен договор работих 4 месеца и за пандемията ми прекратиха договора с член 71 а.1 какви права имам

 42. Avatar
  Веселина Иванова 2020-05-19 20:46:43

  Ако работник се е разболял от онкологично заболяване / чувства се добре и изпълнява работата си/ но има постановено решение на ТЕЛК 96%. От ръководството му предлагат преместване по чл.70 и след 6 месеца да го съкратят по чл.71 за да отиде на борсата с обезщетение. На колко заплати при съкращение има право,като се има предвид че има 35 години стаж в предприятието и 3 години до пенсиониране, какво обезщетение от НОИ следва да получава и за какъв период?

 43. Avatar
  Еmi licheva 2020-04-21 17:48:54

  Здравейте,моя казус е следният: започнах работа по заместване на колежка за 2 години - излязла по майчинство и 4 месеца след това ме уволняват по чл.71ал.1 с оправдание,че е намаляла работата заради епидемията.Вече 2 седмици си чакам документите ,но още не съм ги получила .Въпроса ми е имам ли право на борса и за какъв период от време и ще получавам ли някакво обещетение ?

 44. Avatar
  Снежина Орешарова 2020-04-06 00:19:44

  Започнах работа на 18.12 с 3 месечен изпитателен срок и преди два дни ми съобщиха, че ме съкращават заради пандемията по чл. 71 от КТ . Имам ли право да ползвам болничен, поради последствия от съкраюаването и трябва ли да има срок за предизвестие?

 45. Avatar
  Снежана 2020-03-27 19:21:09

  Здравейте,имам времен договор, в една фирма, 19.14.20г.правя 6м.,и току що ми се обаждат, че ме освобождават от работа, с пред текста, че всички с временен договор ги освобождават.
  Въпроса ми е _имат ли това право в момента на Пандемията да ме освободят и какви са правата ми.

 46. Avatar
  Любка Нецева 2020-01-18 20:10:47

  Имам подписан договор на 01.07.2019 с изпитателен срок 6 месеца, в този период ползвах платен отпуск от 10 дни кога най-късно могат да ми прекратят договора, и може ли да откажа да подпиша връщане на старата ми позиция ако срока е изтекъл. Атестацията повод ли е за връщане на по ниска позиция и отнемане на бонуси.

 47. Avatar
  Дила Петкова 2019-11-09 19:41:26

  Работя там от година и 4 месеца. Сменят ми договора към дръгия център без мое съгласие, посписвам. Пак наново 6 изпитаъелни лесеца, имам ли право на болничен ? Благодаря

 48. Avatar
  Мария Петрова Стоименова 2019-10-06 16:50:30

  Наето лице по ЗОХТУ с изпитателен срок един месец , лицето въооще не е заело работното си место определено за куриер! По кой чл. мога да го уволня?

 49. Avatar
  Нели Стоянова 2019-04-08 13:08:09

  Здравейте!
  На 26.09.2018г. подписах трудов договор на изпитателен срок от 6 месеца, като е упомената дата на изтичане на този срок 26.03.2019г. Ползвала съм болничен през този период и ме уволниха на 29.03.2019г.. Въпроса ми е когато е упомената дата на изтичане на срока на изпитание /26.03.2019г/ тази дата има тежест или както е казано в закона се удължава с дните които съм била в болничен?

 50. Avatar
  Красимира 2018-10-09 17:09:53

  Здравейте,
  Започнах работа и подписах трудов договор на изпитателен срок от 6 месеца ,като не пише в чия полза.
  Опоменато е в него ,че предизвестието за напускане е в полза на двете страни и е 30 дни.
  Въпроса ми е следния-мога ли да напусна без предизвестие .
  Благодаря !

 51. Avatar
  Румяна Ангелова 2018-06-07 21:10:10

  Здравейте, моят казус е следният: работила съм 6м.без 1ден(т.е.още съм в изпитателен срок) и ми предстоят 6м.болнични след операция.Ако ме уволнят по чл.71 ал.1 от КТ ще имам ли право на борса и за какъв период от време?

Напиши коментар