Социалните министри в ЕС се договориха за директивата за командированите работници

След тежки дебати тази нощ социалните министри от Евросъюза са се договорили за реформата на европейската директива за командированите работници, предаде БНР.

Според постигнатото споразумение максималният период за командироване е 12 месеца, но той може да бъде удължен с 6 месеца по искане на предприятието.
Времето за прилагането на директивата ще бъде 4 години.


Въпросът за възнагражденията на командированите работници засега остава отворен. Социалните министри са се договорили да започнат преговори с Европейския парламент за финално споразумение.


Основното възражение на българските евродепутати беше именно за промените в директивата и по-точно начина, по който те ще засегнат транспортните работници.


Естонският министър на здравеопазването и труда Евгени Осиновски е уточнил :
"Директивата в сегашния ѝ вид ще продължи да се прилага към пътния транспорт. Съветът обаче обсъжда пакета за мобилността в друга форма, която включва предложения за специфични правила за командированите шофьори. Това, за което днес се съгласихме е, че новата директива няма да се прилага към транспорта, докато т.нар. "лекс спесиалис" не влязат в сила.


Според БНТ  страните, които са се противопоставили на реформата, са Полша, Унгария, Литва и Латвия. При гласуването, министрите от Великобритания, Ирландия и Хърватия са се въздържали.
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар