Скоро всички ще говорят за SAF-T...?

SAF-T (стандартен одитен файл за данъчни цели) e международен стандарт за събиране на счетоводни данни в унифициран формат, разработен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/.

Счетоводната информация, независимо от организацията й при данъкоплатеца, ще се получава от данъчната администрация, подредена  спрямо единна за всички номенклатура. Подава се във формат XML.

НАП изпълнява проект, чиято цел е да бъдат събрани добри международни практики от опита с други данъчни администрации от ЕС при внедряването на SAF-T, ще се извърши анализ на настоящата вътрешна и външна среда в НАП, ще бъдат разработени стратегия за подход и пътна карта за въвеждането на SAF-T формата в България.

Стандартът все повече се възприема в европейските страни като средство за подаване на данъчни декларации по електронен път. В България ще се внедрява поетапно, като първоначално ще има пилотно тестване, преди подаването да стане задължително. 

Стандартът е приет през 2008 г. от Португалия и оттогава се разпространява в други европейски страни, например Люксембург, Австрия, Германия, Франция, Румъния.

Очаква се публикуване на техническа спецификация за SAF-T и още допълнителна информация.

 

 

 

 

.  


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар