Промени в осигуряването през 2019 г.

автор: Ваня Иванова


В ДВ брой 102, от дата 11.12.2018 г.,  е обнародван Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. В Преходните и заключителните разпоредби са направени промени в Кодекса за социално осигуряване  и в Закона за здравето . В същия брой е обнародван и Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.

Кои са по-съществените промени в осигуряването през 2019 г., които предстоят:

 

Относно осигуровките

Запазва се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ и фонд „Пенсии за лицата по чл. 69” на ДОО на нивото от 2018 г. Запазват се и размерите на осигурителните вноски за другите фондове на ДОО, а също и съотношението  между осигурителите и осигурените лица., като те остават съответно 60 към 40 на сто.

За 2019 г. не са договорени минимални осигурителни прагове(МОП).  Без налагане на административно увеличение на МОП при планирано увеличение на минималната работна заплата с 9,8 на сто, средното увеличение на МОП през 2019 г. е около 4,7 на сто. / през 2018 г. беше около 6,8 на сто/ - Приложение 1

• Увеличава се минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 510 лв. на 560 лв.

• Увеличава се минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 350 лв. на 400 лв.
• Увеличава се максималният осигурителен доход за всички осигурени лица от 2600 лв. на 3000 лв.

Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2019 г. съгласно Приложение № 2.


•  За 2019 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“. 

Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2019 г. – 1400 лв.  /За 2018 г. беше 1 300 лв./

Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2019 г. се запазва 8 на сто

В  КСО се разширява  кръгът на лицата , задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт. Към чл. 4 ал. 3 се прибавят и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ - това са лицата, които са  търговци по смисъла на Търговския закон, но не са регистрирани като еднолични търговци.

• Увеличава се от 3 на 5 работни дни срокът за деклариране на трудовата злополука пред НОИ

• Отменя се чл. 4 в ал. 1 т. 9 с цел да се уредят заварените случаи и съответно да прецизират действащите разпоредби за провеждане на обучението на специализантите /Чл. 4. (1) ) Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:.....9.специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето/

 

Относно обезщетенията:

Запазва се  дневният минимален размер на обезщетението за безработица – 9 лв., и дневният максимален размер на обезщетението за безработица – 74,29 лв.

Запазва се  паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване – 380 лв.

Запазва се  размерът на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице . – 540 лв.

• И през 2019 г. продължава да действа въведената през 2017 г. възможност за майките (осиновителките), които имат право да ползват отпуск при бременност и раждане до навършване на едногодишна выраст на детето, но не го използват, да се върнат на работа и да получават обезщетение от ДОО в размер 50 на сто от полагащото им се обезщетение при бременност и раждане.

• Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО — първите три работни дни се изплащат от осигурителя, а от 4-ия ден на настъпване на неработоспособноспа — от ДОО.

• Запазва се периодът, доходът за който се взема предвид при изчисляване размерите на краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност — 18 календарни месеца, и при бременност и раждане и безработица — 24 месеца.

Относно пенсиите:

• За пенсиите, отпуснати след 31 декември 2018 г., процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се увеличава от 1,169 на 1,2.
• От 1 юли 2019 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2018 г. включително се увеличават с 5,7 на сто.
• От 1 юли 2019 г. минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 207,60 на 219,43 лв. (увеличение с 5,7 на сто).
• От 1 юли 2019 г. социалната пенсия за старост се увеличава от 125,58 на 132,74 лв. (увеличение с 5,7 на сто).

• От 1 януари 2019 г. се увеличава максималният осигурителен доход от 2600 на 3000 лв. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии до 30 юни 2019 г. остава 910 лв., а от 1 юли 2019 г. става 1200 лв./от 1 юли на всяка следваща календарна година – в размер на 40 на сто от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година/

• От 1 януари 2019 г. се променя формулата за изчисляване на индивидуалния коефициент, като се дефинира максималната му стойност.


 

---------------
Илюстрация: Designed by Photoroyalty


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

9 Коментари

 1. Avatar
  Димитър Тодоров 2019-11-21 20:31:51

  1.Може ли да се издаде изпълнителен лист и да се направи запор в банка на физическо лице, което не е било уведомявано по никакъв начин и никога. В банката само има номер на изпълнителен лист и номер на запора и че е издадено за изпълнение на банката от РУСО-Пазарджик-нищо повече.?
  2.Може ли да се събират неплатени вноски към НОИ след 12 години период на неплащане на задълженията?
  3.Има ли давностен срок и колко е той за тези случаи?

 2. Avatar
  Ст. Георгиев 2019-11-07 15:08:43

  Привет.
  Как следва да се изчисли обезщетението за временна неработоспособност за първите три дни от работодателя, при положение, че във възнаграждението за месеца се състои от: възнаграждение по ТД - 800.00 лева и премия с непостоянен характер в размер на 500,00 лева?/70% от 1300,00 лева или 70% върху договорените по ТД - 800,00 лева?/

 3. Avatar
  Безобразника Бойко 2019-09-07 09:33:30

  Крадец! Не те е срам, тихичко ограбваш работещите. Не даваш пенсии, а това което се случва с майките е безобразие! Кой е тоя луд дето ще ражда деца на тая скапана държава! 250 лева еднократна помощ-бил ли е г-н тумбака в детски магазин, да види, че една камизолка е 40 лева. Срам те билооо, дето викат сърбите. Не ви е срам, изедници. На борда на фалкона, плющите омари по 60 лева бройката, а хората се чудят как да си гледат децата. Какво те различава от комунягите-нищо-облагаш единствено хората, които са образовани и имат прилични заплати.

 4. Avatar
  няма да търпя 2019-02-11 22:24:30

  След като държавата няма пари да плаща, няма да плаща. Аз като бях без работа получавах 140лв на месец и се улягах в тях. Никой не е длъжен на хора не работещи нищо, че и с претенции, че искат още пари.
  Няма пари, аз не желая да ме ограбват, заради това, че някой иска да живее на готово и да си кара колата на готово.
  Аз кола нямам придвижвам се с градския транспорт.
  Лош материал е именно, този, който говореше за това. И много други са лош материал. Като Валери Симеонов и ония приели тоя закон за повишаване на пенсиите за сметка на ограбване на работещите тежък интелектуален труд.

 5. Avatar
  Стига 2019-02-11 22:19:28

  Стига сте ограбвали хората учили цял живот и работят цел ден пред компютъра.
  Нека да имаме възможност да се подаваме на живота и на плодовете на своя труд. Стига сте ни пограбвали?
  Аз не желая да ми взимат 50 лв от заплатата, заради хрантутници.

 6. Avatar
  Георги Димитров 2019-02-04 22:14:56

  Най-важното изменение на Закона не е коментирано тук - че признават само осигуровките, внесени след 1.1. 2000 г. и например моята пенсия, която трябва да взимам от догодина - от 1550 лева става на ... 265 лева. Да, ама не! Това ще им изяде главата.

 7. Avatar
  просто един данъкоплатец 2019-01-18 14:30:25

  не знам, тези хора, които избираме ние, като станат \\\"големи хора\\\" преобразуват се в идиоти. Тотално неразбиране на проблемите в държавата, обществото, политиката. Явно \\\"материала е лош\\\" - цитирам Бойко Борисов, за съжаление колкото и грубо да звучи , е истина.

 8. Avatar
  Аз 2019-01-14 08:27:36

  Не ти увеличават нищо,защото си неграмотна.

 9. Avatar
  Anonimen 2018-12-12 17:56:31

  Мошеници долни неможете ли и майченството да да го вдигне те вместо да пада на доли със 380 лв какво може да кипиш на това бебе те тези пари за памперси не стигат камоли за храна да вие си взимате милионите децата да гладуват тъпа държава

Напиши коментар