Постановление № 286 от 21 септември 2022 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2023 г.

 В Държавен вестник,  брой: 77, от дата 27.9.2022 г. е публикувано Постановрение № 286 от 21.09.2022, с което се определя 1 януари 2023 г. размер на линията на бедност за страната 504 лв.

Линията на бедност е монетарен показател, който се прилага при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище и при определяне на еднократни мерки за социална защита, чийто размер се определя ежегодно.

В отговор на социалните и икономически предизвикателства, МТСП предвижда националната линия на бедност и линията на бедност, използвана от Европейската комисия, да се изравнят през 2023 г., което е в унисон с провежданата политика за намаляване на бедността. Предложената стойност компенсира изоставането на националната линия на бедност спрямо изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)”. 

С увеличаването на линията на бедност ще нараснат и социалните помощи по Закона за социалното подпомагане и финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания, което ще окаже благоприятно въздействие върху уязвимите и най-ниско доходните групи от населението. Повече инфо в Проект на доклад 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

  1. Avatar
    Иванова 2022-10-11 09:10:33

    Линията на бедност не е 504 лв а е много повече 604 лв дьржавата нехае за хората като види цените в магазините на народа става ясно че става от Зле по зле пенсийте малки заплатите също а политиците да мислят за народа а не А себе си

Напиши коментар