Нови прагове за деклариране по системата „Интрастат“ за 2021 г.

 

На страницата на НАП е публикувана Заповед № РД-05-918/20.10.2020 г. за определяне на праговете за деклариране по системата „Интрастат“ за 2021 г.

Нови прагове 2021

 

За сравнение праговете за 2020 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар