Майчинство на самоосигуряващо се лице

автор: Ваня Иванова

Самоосигуряващо се лице /СОЛ/, което се осигуряваза  общо заболяване и майчинство, има право на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете по Кодекса за социално осигуряване /КСО/, ако отговоря на предвидените в съответните разпоредби условия:

1. Обезщетение за бременност и раждане 

Съгласно чл. 48а. от КСО има право на обезщетение за бременност и раждане ако е осигурена за общо заболяване и майчинство и ако има 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

2. Обезщетение за гледане на дете до 2 години

Има право на обезщетение за гледане на дете до 2 години съгласно чл. 53 от КСО  ако е  осигурена за общо заболяване и майчинство и не  упражнява трудова дейност, за която да се осигурява за общо заболяване и майчинство.

3. Обезщетение при неизползване на допълнителния платен отпуск за отглеждане на  малко дете

Съгласно чл. 54 от КСО  ако самоосигуряващото се лице с право на обезщетение по чл. 53 започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за общо заболяване и майчинство има право на парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 53

4. Неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст, който се зачита за осигурителен стаж.

Няма право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст- защото самоосигуряващото се лице не е в трудови правоотношения и няма право на отпуски по Кодекса на труда, включително неплатен отпуск по чл. 167а от КТ за гледане на малко дете до навършване на 8 годишна възраст. Ако майката реши да си остане вкъщи и да си гледа детето, следва да се подаде Декларация за прекъсване на дейността.

Документиране

За деклариране на болничните листи за бременност и раждане следва да се подаде Удостоверение Приложение № 9

За изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане /от 135 до 410 ден/, и за отглеждане на малко дете се подава Удостоверение Приложение №11.

Удостоверенията се представят пред НОИ от СОЛ – когато то не е  собственик или съдружник в търговски дружества и от самото дружество, когато СОЛ  е собственик или съдружник в него.

 

При подаване на Приложение №11 за обезщетение за бременнст и раждане /от 135 до 410 ден/ и за гледане на дете до 2 години съгл. чл. 53 от КСО, в точка 15 следва да се отбележи, че СОЛ не продължава да упражнява трудова дейност като самоосигуряващо се лице.

Когато Приложение 11 се подава относно получаване на обезщетение по чл .54 /половината майчинство/, в точка 16 През периода на отглеждане на детето продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице – следва да се избере ДА

Упражняване на трудова дейност

Въпросите, които възникват най-често  са свързани с доказването на липсата на упражняване на трудова деност. 

Трудовата дейност е основополагаща за възникване на основание за държавно обществено осигуряване (ДОО). Съгласно чл. 10, ал. 1 от КСО, осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й.

НОИ изисква връщане на обезщетенията от майки, когато прецени, че извършват дейност по време на получаване на обезщетението - когато работят лично във фирмата, или като установят, че през периода фирмата е отчитала приходи и разходи.

Прекъсването на трудовата дейност на СОЛ не е равнозначно на прекъсване дейността на търговското предприятие. В осигурителното законодателство липсва разпоредба, задължаваща собствениците и съдружниците на търговски дружества, които са вписани като управители, както и едноличните търговци, да прехвърлят управлението на дружеството/търговското предприятие на друго лице чрез сключване и вписване в Търговския регистър на договор за прокура или на нов управител с оглед доказване на обстоятелството, че през посочените периоди те няма да полагат труд в това качество.

При всеки конкретен случай е нужно да се проследи, дали в периода, през който лицето, получавало обезщетение, е упражнявало фактически трудова дейност и да се докаже, че не е:

Едно решение на ВАС, според което  "формалното и механично полагане на подпис върху документи не отнема повече от няколко минути и не е дейност, която да се осъществява цял ден“


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

7 Коментари

 1. Avatar
  Йорданка манолова 2021-02-16 06:18:51

  16.02.2021г - 6:15ч.Здравейте,аз работих в една фирма но разбраха че съм бременна и ми дадоха молбата за напускане. Искам да попитам имам ли право да се самоосигурявам сама без да се водя на работа за да взема майчинство?

 2. Avatar
  Искра Атанасова 2021-02-11 14:14:54

  Здравейте,
  Дъщеря ми работеше на трудов договр, но по време на първата карантина през 2020 г. през м.април беше съкратена при 10 м. трудов стаж в това предприятие.
  От тогава не може да си намери работа, плаща си сама здравните осигуровки, но не и за бременност и раждане. В момента е бременна в 4 гестационна седмица.
  Има ли възможност да започне да внася осигуровкии за бременности раждане от този момент до настъпване на момента за ползване на обезщетение ?
  Благодаря предварително за отговора Ви !

 3. Avatar
  Tatqna 2020-05-12 20:19:44

  Здравейте имам болничен пуснат от доктора на 3 март а още не е вкаран от счетоводител и имам фирма ЕООД и се водя на работа още ама фирмата не работи ще взема ли майчинство и болнични НЗ как стоят нещата с еоод

 4. Avatar
  Елеонора 2018-11-17 22:54:40

  Здравейте,собственик съм на ЕООД което в момента не извършва дейност.Бременна съм обаче и бих искала да се самоосигурявам и да взимам майчинство което не е социално а в размер на минималната заплата.Освен пускане на фирмата в дейност какво друго трябва да се направи.Благодаря предварително

 5. Avatar
  Красимира 2018-05-08 10:52:59

  Здравейте, ако СОЛ в ЕООД назначи лица на трудов договор и дружеството има дейност, означавали, че ще й спрат обезщетението за отглеждане на дете до 2 години?

 6. Avatar
  Петя Атанасова 2018-02-28 12:59:56

  Здравейте! Собственичка и управител на ЕООД е в майчинство през 2018 год./ детето е родено през декември 2017 г./ Фирмата / шивашко ателие/ не извършва дейност, т.к. няма наети леца. Но ателието е в помещение под наем, който ще трябва да се плаща по време на майчинството. Разхода за наем, плащането на авансовия данък ще се счита ли за дейност на фирмата?

 7. Avatar
  Александра 2018-02-27 15:31:21

  Здравейте в момента съм бременна в 9та седмица и нямам нито ден трудов стаж трябва да родя октомври 2018 ако от 1.03.2018 ме назначът на трудов договор и ме осигуряват на минималната работна заплата на 8 часа след навършване на 1 година трудов стаж ще имам ли право на майчинство 2години и след като съм осигуряванна на 510лв колко ще получавам на месец.

Напиши коментар