Къде да прочете повече за OSS и IOSS ?

В страницата на НАП, рубриката Eвропейско законодателство, свързано със специалните режими OSS и IOSS, може да прочетете регламенти и обяснителни бележки, свързани със специалните режими за данъчно задължените лица, извършващи услуги, вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, вътрешни дистанционни продажби и дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии по глава осемдесета от Закона за ДДС.

Тук е публикавано и ПРИЛОЖЕНИЕ IV XML структура на стандартния формуляр, който може да се използва от данъкоплатеца или неговия посредник за подаване на данните от регистрите, изисквани съгласно член 47и от Регламент (ЕС) № 904/2010 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар