Корекция на подадени данни със Справки по чл. 73 ал. 1 и 6 от ЗДДФЛ - обновена


1. Корекция на подадени данни със Справка по чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ

• Едно лице може да има подадени и приети ОСНОВНИ данни от един работодател само един път. Справка с коригиращи/заличаващи данни за лицето, без да се налага уведомяване на НАП, може да бъде подавана и в срока на подаване на  справката до 01.03, и след него до 30.09. , ако основните данни за лицето са приети и се налага корекция/заличаване .

• Когато са подадени данни от един работодател за едно лице, независимо от попълнените данни в Част II за лицето, корекцията/заличаването се прави за цялата Част II. Това е така, защото код корекция се отнася за цялата справка.

• При корекция/заличаване на данни трябва да има пълно съвпадение между данните, които следва да бъдат коригирани/заличени и коригиращите/заличаващите данни на следните полета от справката:
- ЕИК на работодателя, подател на данните
- Тип идентификатор, /0-ЕГН, 1-ЛНЧ/ЛН/Сл. № от регистъра на НАП/
- ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Сл. номер от регистъра на НАП,
- работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година. /1 или 0/

 

Пример:
- Подали сме Справка по чл. 73 ал. 6 с основни данни на едно лице на 26.01. с код на дохода 101 и 102. Налага се да се коригира сумата на облагаемия доход само на код 101. Само за това лице ще се подаде Коригираща Справка по чл. 73 ал. 6 с попълнена цялата Част II. – т.е с вид код на дохода 101 – с коригираната сума и 102 - с непроменените данни

• Не се допуска подаването в един файл на основни и коригиращи данни за едно и също физическо лице, подадени от един работодател. 

• Не се допуска подаването в един файл на основни и заличаващи данни за едно и също физическо лице, подадени от един работодател. 

• След подадени и приети коригиращи данни за едно физическо лице и работодател, подател на данните, се подават само нови коригиращи или заличаващи данни.

 

2. Корекция на подадени данни със Справката по чл. 73 ал. 1 от ЗДДФЛ

• Не се допуска наличие на повече от един запис с основни данни, подадени от един и същи ЕИК на платец на дохода, за едно и също физическо лице и един и същи код на доход.

• Коригиращи/Заличаващи данни за едно лице и код на доход се подават само след подадени и приети основни за данни за същото лице, код на доход и платец на дохода.

• С код Корекция/Заличаване за лицето може да бъде подавана и в срока на подаване на Справката до 28.02 и след него до 30.09. без да бъде уведомявана НАП, ако вече са приети основни данни за лицето и се налага корекция/заличаване.


Пример: Ако има подадени основни данни със Справката по чл. 73 ал. 1 за едно лице с два вида код на дохода и се налага корекция само по единия вид доход – ще подадем Справка по чл. 73 ал. 1 с код корекция със записа само на сгрешения код на дохода. Това е така, защото във формата на  Справката по чл. 73, ал. 1 поле с код корекция има за всеки ред, за разлика от Справката по чл. 73 ал. 6, където код корекция се отнася за цялата част II.

Пример: Ако се налага корекция на вида на дохода – например подадени и приети ОСНОВНИ данни, с код на дохода 301, и се налага промяна на кода – от 301 да стане 302. Първо ще се подаде Справка с код Заличаване /8/ на код 301, за да заличим код 301, а след това нови Основни данни /0/ с код на дохода 302.


• Не се допуска подаването в един файл на основни и коригиращи данни за едно и също физическо лице и един и същ код на дохода, подадени от един платец.

• Не се допуска подаването в един файл на основни и заличаващи данни за едно и също физическо лице и един и същ код на дохода, подадени от един платец.

 

Искаш ли да научиш повече ?

Влез в ZnamKak.com !

За да прочетеш повече за особеностите при подаване на Справките по чл. 73 ал. 6 и ал. 1 и да намериш примери за попълването им !

Защото човек може толкова, колкото знае!

 


 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

13 Коментари

 1. Avatar
  Анна Нешева 2023-02-13 23:49:04

  Как се прави корекция, че лицето вече не е с ЛНЧ, а с ЕГН?

 2. Avatar
  Анна Нешева 2023-02-13 23:45:57

  Как се прави корекция, че лицето вече не е с ЛНЧ, а с ЕГН?

 3. Avatar
  Драгомир Ценков 2022-04-25 14:56:42

  как да кориригам сплавка по чл.73,ал,1 ,в която е сгрешено името и егн на лице

 4. Avatar
  Борислав Георгиев 2021-04-07 08:32:33

  В декларацията по чл.73,ал.6 е записано и лице, което фигурира и в 73,ал.1, как мога да изтрия лицето от д.73,ал.6, с коригираща декларация или се изтрива цялата декл.73,ал6 и се подава наново без лицето.

 5. Avatar
  Румяна Борисова 2021-04-05 23:00:46

  Как да извърша корекция на справка 73 ал.1 със сгрешено само име

 6. Avatar
  Емилия Божинова 2021-04-02 09:22:26

  Днес 02.04.2021 г. виждам , че лице напуснало на 01.07.2020г. не е включено в Справка по чл.73, ал.6 .Как следва да постъпя?

  Лицето задължително подава Декларация по чл.50.

 7. Avatar
  Боряна Стефанова 2021-02-27 16:13:08

  Как мога да подам напуснали лица към вече подадена декларация по чл.73 ал.6.,които не фигурират в нея?

 8. Avatar
  Даниела Стоянова 2021-02-25 10:43:09

  Програмата ми не допуска подаване на напуснали лица. Как мога да ги подам, като те не са коригиращи, а допълнение към основните подадени данни.

 9. Avatar
  Юлияна Тодорова 2021-02-23 11:19:46

  Благодаря ви за експедитивността, но се безпокоя да не се получи дублиране на данните, а като направя проверка в подадени данни стои справката, само в протокола е отбелязана грешката.
  В недоумение съм как да постъпя.

 10. Avatar
  . 2021-02-23 10:50:44

  Най-вероятно е отхвърлена цялата справка, затова не следва да се подава корекция, а редовни данни за всички лица

 11. Avatar
  Юлияна Тодорова 2021-02-23 09:44:06

  Бихте ли да ми обяснили как да извърша корекция справката по чл.73, ал.1 ако съм сгрешила името и в съобщението на НАП пише грешно име. Трябва ли цялата справка да я подам отново или само данните за грешното име.
  Благодаря предварително.

 12. Avatar
  Мария Имандирова 2021-02-17 22:44:58

  Благодаря. Много разбираемо обяснено.Бъдете здрава и късмет.

 13. Avatar
  нели лалчева 2020-03-19 18:53:45

  ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ И ОБЯСНЕНИЕ! НЕ СЪМ СРЕЩАЛА ТАКОВА ДОСЕГА!
  БЪДЕТЕ ЗДРАВИ,ЩАСТЛИВИ И КЪСМЕТ!

Напиши коментар