Какво трябва да знаят лицата, на които им предстои пенсиониране ?

гост-автори:Ж. Стойкова, М. Димитрова

Във връзка с промените в Кодекса за социално осигуряване и прилагане разпоредбите на §22ц от ПЗР на КСО, лицата, на които им предстои пенсиониране, следва да знаят :

До 1 януари 2023 г. едновременно с подаване на заявление за отпускане на пенсия, лицето има право да избере размерът на пенсията да му бъде определен с 3 –те последователни години до 31.12.1996г/стара методика/. или с осигурителния доход само от 2000 г /нова формула/

 • В случай, че лицето избере изчисляване на пенсията с 3-те години до 31.12.1996г., към заявлението задължително се прилагат документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 1 януари 1997г./обр.УП-2/
 • В случай, че лицето желае отпускане на пенсията само по новата формула от 01.01.2019г., същото не следва да представя УП-2
   

В 6-месечен срок от влизането на тази разпоредба до 4 ноември 2019г., лицата с подадени заявления за пенсия след 01.01.2019 г., както и тези, на които е отпусната пенсия само по новата формула, могат да упражнят еднократно правото си за преизчисляване на пенсията им с 3 последователни години до 31.12.1996г.

При подадено заявление и направен избор от лицето в тези случаи пенсията им се отпуска в новия размер от същата начална дата, ако това е по-благоприятно за тях.
Към заявлението за преизчисляване на пенсията от 3 годишен базисен период , се прилага УП-2 с брутното трудово възнаграждение, за посочения в заявлението период

При подготовка на документите за пенсиониране, бъдещите пенсионери трябва да знаят:

 • Лицата трябва да представят УП-2 с най-добрият 3 годишен базисен период до 31.12.1996г. Това означава, да се изчислят брутните възнаграждения за 15 години и да се определи най-благоприятното за даденото лице.
 • НОИ не изчислява и не определя 3 годишните базисни периоди. Лицето е длъжно само да посочи избраният от него период.
 • За целта в т.5 на заявлението, която съдържа искане за изчисляване пенсията по този начин, лицето следва да посочи избран от него период от три последователни години осигурителен стаж преди 1997 г., и задължително да се подпише на специално предвиденото място под това волеиззявление.

• При изчисляване на пенсията по формулата до 31.12.2018г., освен 3-те години до 31.12.1996г. участва и дохода след 01.01.1997г. до дата на заявлението или дата на придобиване право на пенсията.

• При лице, което има подадено заявление за пенсиониране в ТП на НОИ или има отпусната пенсия само в минимален размер, същото следва да получи уведомително писмо от ТП на НОИ, че има право да поиска изчисляване на пенсията му от 3 годишен базисен период. За целта лицето декларира това си искане и представя УП-2 за избраните 3 години. Ако лицето не желае да упражни това право, същото прави декларация. В този случай, сe счита че лицето е изчерпало правото си да ползва 3-те години при изчисляване на пенсията.

• При получаване на такива писма от ТП на НОИ е добре лицата да се информират и преценят необходимостта от 3-те години и изчисляването на пенсията по старата формула, в противен случай ще изгубят тази възможност и пенсията им ще се изчисли само по новата формула.

----------

гост-автори:

Ж. Стойкова тел.0896/744004, М. Димитрова тел. 0888/698824- Център за пенсионни услуги гр. Бургас, pcenter@abv.bg


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

22 Коментари

 1. Avatar
  Коко Дебелов 2021-05-31 14:08:44

  Превърнали са пенционирането в некфа хазартна игра - тука нема и тука па нема, а когато да ти зимат от заплатата сичко им беше точно, зимаха и ергенски данъци, и помощи за Вийетнам, за Алжир, Ангола и островвите Паго-паго даже,,,,

 2. Avatar
  Коко Дебелов 2021-05-31 14:08:43

  Превърнали са пенционирането в некфа хазартна игра - тука нема и тука па нема, а когато да ти зимат от заплатата сичко им беше точно, зимаха и ергенски данъци, и помощи за Вийетнам, за Алжир, Ангола и островвите Паго-паго даже,,,,

 3. Avatar
  Коко Дебелов 2021-05-31 14:08:42

  Превърнали са пенционирането в некфа хазартна игра - тука нема и тука па нема, а когато да ти зимат от заплатата сичко им беше точно, зимаха и ергенски данъци, и помощи за Вийетнам, за Алжир, Ангола и островвите Паго-паго даже,,,,

 4. Avatar
  Коко Дебелов 2021-05-31 14:08:42

  Превърнали са пенционирането в некфа хазартна игра - тука нема и тука па нема, а когато да ти зимат от заплатата сичко им беше точно, зимаха и ергенски данъци, и помощи за Вийетнам, за Алжир, Ангола и островвите Паго-паго даже,,,,

 5. Avatar
  Коко Дебелов 2021-05-31 14:08:40

  Превърнали са пенционирането в некфа хазартна игра - тука нема и тука па нема, а когато да ти зимат от заплатата сичко им беше точно, зимаха и ергенски данъци, и помощи за Вийетнам, за Алжир, Ангола и островвите Паго-паго даже,,,,

 6. Avatar
  Коко Дебелов 2021-05-31 14:08:36

  Превърнали са пенционирането в некфа хазартна игра - тука нема и тука па нема, а когато да ти зимат от заплатата сичко им беше точно, зимаха и ергенски данъци, и помощи за Вийетнам, за Алжир, Ангола и островвите Паго-паго даже,,,,

 7. Avatar
  Коко Дебелов 2021-05-31 14:08:32

  Превърнали са пенционирането в некфа хазартна игра - тука нема и тука па нема, а когато да ти зимат от заплатата сичко им беше точно, зимаха и ергенски данъци, и помощи за Вийетнам, за Алжир, Ангола и островвите Паго-паго даже,,,,

 8. Avatar
  Маргарита Стоянова 2021-05-18 20:17:04

  Подадох си документи за пенсиониране.,като имам изготвени уп2 за три базисни периода по 3 години.Аз ли трябва да посоча, кое уп 2 да послужи,или НОЙ да изберат най подходящото?

 9. Avatar
  Айнур Юмерова Юсменова 2021-04-21 09:09:45

  Родена съм на 09.07.1960година.Предстои ми пенсиониране през 2022година.Мога ли да се пенсионирам 1 година по рано?Колко по малко ще получавам при ранно пенсиониране?

 10. Avatar
  Надка Маринова 2021-03-21 18:31:54

  Имам40 г. 10 месеца стаж трета категория.Кои три години са добри за да посоча за пенсиониране.По кой начин е по добре и как трябва да процедирам.Какви документи трябва да подготвя.

 11. Avatar
  Надка Маринова 2021-03-21 18:26:31

  Имам40 г. 10 месеца стаж трета категория.Кои три години са добри за да посоча за пенсиониране.По кой начин е по добре и как трябва да процедирам.Какви документи трябва да подготвя.

 12. Avatar
  Ангел Петров 2021-01-03 11:19:27

  Имам 21 години стаж като военен пенсионерсъм от 1996година получавам минималната пенсия за страната 250лева мога ли да си шреизчисля пенсията и как

 13. Avatar
  Ангел Петров 2021-01-03 11:19:26

  Имам 21 години стаж като военен пенсионерсъм от 1996година получавам минималната пенсия за страната 250лева мога ли да си шреизчисля пенсията и как

 14. Avatar
  Ангел Петров 2021-01-03 11:19:26

  Имам 21 години стаж като военен пенсионерсъм от 1996година получавам минималната пенсия за страната 250лева мога ли да си шреизчисля пенсията и как

 15. Avatar
  Ангел Петров 2021-01-03 11:19:25

  Имам 21 години стаж като военен пенсионерсъм от 1996година получавам минималната пенсия за страната 250лева мога ли да си шреизчисля пенсията и как

 16. Avatar
  Асен катсаров 2020-11-25 15:48:10

  Имам 10г трудов сташ вторакатегория
  Миньор открита мина 12г трета категория и 10 г чужбина химия кога имам право на пенсия

 17. Avatar
  Дечко Великов 2020-09-18 18:25:47

  Имам пет год.и седем мес. Стаж първа категория и осем год. И осем месеца стаж втора категория . Мога ли да се пенсионирам при условията на втора категория

 18. Avatar
  Мария Минчева 2020-07-21 20:57:58

  Работя във ВиК Елхово от 1989година,но септември ще напусна поради семейни причини. И заминавам за Германия там да работят. Има трудов стаж 36години и 6 месица ,трябва да се пенсионирам 2022години декември. Въпросът ми е, мога ли да си изтегля документите за пенсиониране в Германия и ли ще е по-добре да навърша години те и тук да се пенсионирам ?Кой е по добър вариант. ????

 19. Avatar
  Мария Минчева 2020-07-21 20:57:15

  Работя във ВиК Елхово от 1989година,но септември ще напусна поради семейни причини. И заминавам за Германия там да работят. Има трудов стаж 36години и 6 месица ,трябва да се пенсионирам 2022години декември. Въпросът ми е, мога ли да си изтегля документите за пенсиониране в Германия и ли ще е по-добре да навърша години те и тук да се пенсионирам ?Кой е по добър вариант. ????

 20. Avatar
  Мария Генова Белева 2020-03-24 09:18:16

  Работила съм в България,
  от 15.11.1972 година до 19.02.2007година.
  Имам общ трудов стаж 23 години.Желая да се пенсионирам
  по стария метод.Мога ли да
  подам отново документи за
  преизчисление на отказаната
  ми пенсия !

 21. Avatar
  Иван Плачков 2020-03-10 23:32:36

  Не съм сигурен в твърдението Ви, че НОИ не определя оптималния базисен период.
  На други места прочетох, че НОИ задължително определя по коя методика и за кой период би се получил оптимален размер на пенсията. Кое е вярно?

 22. Avatar
  тоска тодева 2020-01-16 21:31:49

  Болницата в която съм работила е закрита и архива е горял. Имам уп3 но няма намерени разплащателни сметки за да посоча 3 непрекъснати години.Нямам другаде къде да посоча3 г.Как се процедира в такъв случай??

Напиши коментар