Застъпване на майчинство

автор: Ваня Иванова

Kакви документи следва да се попълнят и подадат към НОИ , когато служителка има застъпване на майчинството? Как следва да се изчисли размерът на новото обезщетение за бременност и раждане?

Въпрос: В момента съм в майчинство (втората година от него). Детенцето ми е на 1г.4м. и ми предстои раждане на второ детенце.  Въпросът ми е: какво ще получа като обещетение за първото и какво за второто детенце? Едни ми казват, че за първото се получава 170 лв, а за второто 90 % от заплатата, други, че изцяло се спира майчинството за първото дете. Какви документи и къде трябва допълнително да подам?

 

Когато служителката ползва допълнителен платен отпуск за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст  по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда и бъде разрешен друг законоустановен отпуск-  в случая отпуск поради бременност и раждане по чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда, е налице прекъсване на отпуска за отглеждане на дете  по смисъла на чл. 164, ал. 5 от Кодекса на труда /КТ/ и на чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

Чл.164 (5) КТ :

В случаите, когато не се ползува отпуск по ал. 1 или лицето, което ползува такъв отпуск, прекъсне неговото ползуване, на майката (осиновителката), ако работи по трудово правоотношение, се изплаща парично обезщетение от Държавното обществено осигуряване

Чл. 54. (1) КСО
 
Майката (осиновителката), която е осигурена за общо заболяване и майчинство и е имала право на обезщетение по чл. 52а, получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 53, ако:
1. не ползва допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване;
2. самоосигуряващото се лице с право на обезщетение по чл. 53 започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за общо заболяване и майчинство

Съдържанието на тази статия е актуализирано и допълнено.

Заповядайте в новия ни сайт , където може да намерите актуална и систематизирана  информация за всичките видове майчинство.

Там ще прочете:

- Какви са условията за получаване на майчинството на всеки един етап;

- Какво е нормативното основание за получаването на обезщетенето и ползването на отпуска;

- Как се определят периодът и размерът на обезщетенето;

- Какви документи се попълват от майката, бащата, бабата, дядото, осиновителката, осиновителя и всеки един от техните работодатели;

- Да изтеглите и попълните бланките на тези документи- декларации, заявления за ползване на отпуск, заповеди  за тяхното разрешаване;

- Да научите  кой и как може да прехвърля майчинството, кой има право да го ползва и кой какви документи трябва да подаде, стъпка по стъпка;

 Влезте в сайта и се регистрирате от бутон Регистрация.  Пробвайте безплатно 24 часа и ако информацията в новия ни сайт Ви е полезна, направете своя абонамент!

 

Ако имате въпроси - може да продължавате да ги задавате като коментар тук!

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар