Данъчни аспекти по ЗДДС в строителството и сделките с недвижими имоти- онлайн семинар с Валентина Василева

Според официалната статистика, броят на сделките с имоти за 4-тото тримесечие на миналата година все още е с доста висок ръст. Само за последните три месеца на 2022 г., започнатото строителство на нови сгради обхваща 760 178 кв.м въпреки повишаването на лихвените проценти, ситуацията в Украйна, рекордните цени и общата икономическа несигурност. Все по-масово се използват  интернет платформи за наем на недвижими имоти като Booking, Airbnb и подобни.

Всичко това ни провокира да Ви попитаме:

Искате ли да сте в час с 

Данъчните аспекти по ЗДДС в строителството и сделките с недвижими имоти ?

Ако отговорът е ДА, запишите се за семинар с Валентина Василева !

Какво ще научите:

1. Данъчно събитие при договорите за строителство.

2. Бартер (замяна) на имоти и/или право на строеж за СМР. Практика на СЕС и ВАС.

3. Учредяване право на строеж върху имот за изграждане на фотоволтаична централа.

4. Продажба и наем на имоти – облагаеми и освободени доставки.

5. Корекции на ползван данъчен кредит за имоти.

6. Данъчно третиране по ЗДДС на използване на платформи като Booking, Airbnb и подобни.

7. Дискусия с участниците.

 

КАЗУСИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ
1. Дружество е придобило УПИ преди да се регистрира по ЗДДС, съответно не е ползвало данъчен кредит. Трябва ли да се начисли ДДС при последваща продажба, след като не е ползван данъчен кредит ?

2. Регистрирано дружество по ЗДДС ще учредява възмездно право на строеж върху имот за изграждане на фотоволтаици. Следва ли да начисли ДДС ?

3. Относно третирането на една сграда като нова – как се третира продажбата на сграда, когато има подобрение и реконструкции и ново разрешение за ползване по ЗУТ?

4. Как се определя данъчната основа и размера на данъка при доставка на сграда – нова или стара и прилежащ терен?

5. Физическо лице прехвърля право на собственост /или право на строеж върху УПИ срещу изграждането на 6 апартамента. Следва ли физическото лице да се регистрира по ЗДДС и ако да кога? Кога е датата на доставка и как ще се определи данъчната основа

6. Българско дружество ползва недвижим имот за офис в България. Наемодателят е физическо лице, което не е установено в страната (чуждестранно лице). Следва ли дружеството да си самоначислява ДДС ?

7. Апартамент, собственост на дружество, се предоставя на управителя за използване за лични нужди. Какви са данъчните задължения на дружеството в тази хипотеза?

8. Регистрирано по ЗДДС лице е извършило ремонт/подобрение на наето помещение за сметка на наема. Какви са данъчните последствия за наемодателя и наемателя?

9. Българско дружество получава услуга от чуждестранно дружество от Турция, свързана с монтирането на фотоволтаични панели върху покрив на сграда. Следва ли сделката да се определи като сделка с недвижим имот и следва ли да се начисли ДДС ?

10. Дружество е придобило апартаменти, с намерението да ги отдава под наем на физически лица за жилищни нужди/ освободена доставка/. Не е използван данъчен кредит при придобиването. Сега дружеството започва да използва апартаментите за извършване на облагаеми доставки. Възможно ли е лицето извърши положителна корекция по чл.79а ЗДДС?

/ Списъкът се допълва/
 

 

Място и дата на провеждане: 26.04.2023 г.- онлайн чрез платформата ZOOM

Времетраене - 4 учебни часа. Започваме в 10:00

За лектора:Валентина Василева е  водещ експерт по ЗДДС и данъчен консултант в Глобал Такс АД

 

Регистрация и цена:

Цена за участие в семинара: 130 лв.


 

Направете Вашата регистрация от бутон  или изпратете Вашите данни на нашия имейл: office@accountingnews.bg и ние ще Ви изпратим проформа фактура! 

 

Ако се чудите дали този семинар е за Вас или имате други въпроси, ще се радваме да Ви отговорим:

тел. за контакт: 0888298382 Ваня Иванова

 

Защото човек може толкова, колкото знае!


Заяви участие за семинара тук


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар