Вътрешни правила на ИА Главна инспекция по труда за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания

ИА "Главна инспекция по труда"  е  публикувала вътрешни правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА ГИТ за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания

Правилата могат да бъдат изтеглени  от ТУК

Какви са задълженията на работодателя съгл. новия Закон за хората с увреждания прочетете в тази наша статия


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар