Възстановяване на здравноосигурителните права , в сила от 28.12.2015

След влизането в сила на промените в Закона за здравното осигуряване от 28.12.2015, здравните права се възстановяват при условие, че се заплатят всички дължими вноски за последните 5 години (60 месеца), а не както преди – три години.

Трябва да се има предвид също, че когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от осигурителни права.

От НАП напомнят, че преди да платят дължимите си вноски, хората с прекъснати здравноосигурителни права трябва да са подали и  Декларация образец 7. Не трябва да се забравя също и че, ако те имат по-стари задължения, преди да платят дължимите вноски, трябва да подадат заявление, в което да опишат поредността на погасяване на дълговете си за здраве. В противен случай преведените пари ще отидат за покриване на най-старите задължения.

 

Прекъсване на здравноосигурителните права

На основание чл. 109 от ЗЗО здравноосигурителните права на лицата, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка, се прекъсват, в случай, че лицата не са внесли повече от три дължимимесечни осигурителни вноски за период от 36 месецадо началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Лицата с прекъснати здравноосигурителни права заплащат оказаната им медицинска помощ.

 

Възстановяване на здравноосигурителните права

Лицата, които не са внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ,  възстановяват здравноосигурителни права, при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за 60 месеца. Здравноосигурителните права се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.

 

Пример1:

Лице, упражняващо свободна професия за месеците април, май и декември 2015 г., както и за месец януари 2016 г., не е внесло здравноосигурителните си вноски, които дължи за своя сметка. На  02.03.2016 г. на лицето е оказана медицинска помощ. Към тази дата то е с прекъснати здравноосигурителни права, тъй като за периода 01.02.2013 г. – 31.01.2016 г. (периода от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ) не е заплатило повече от три дължими месечни осигурителни вноски. Лицето ще трябва да заплати стойността на оказаната му медицинска помощ. Всички дължими здравноосигурителни вноски за него за последните 60 месеца са заплатени на 15.03.2016 г. Здравноосигурителните му права ще бъдат възстановени от 15.03.2016 г., като сумите, платени за оказаната медицинска помощ, няма да му бъдат възстановени.

Пример2:

Лице, което  подлежи на осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, през месец януари 2016 г. желае да възстанови здравноосигурителните си права. Към тази дата той е с прекъснати здравноосигурителни права, тъй като не е заплатило повече от три дължими

месечни осигурителни вноски за периода от 01.12.2012 г. до 30.11.2015 г. (36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ).

За да възстанови здравноосигурителните си права към месец януари 2016 г. то следва да плати всички дължими здравноосигурителни вноски за период от 60 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ.

През този период от 01.12.2010 г. до 30.11.2015 г. лицето дължи 28 месечни здравноосигурителни вноски, поради което, за да възстанови здравноосигурителните си права следва да плати всички дължими здравноосигурителни вноски за тези 28 месеца.

От НАП напомнят, че гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски чрез електронната услуга на НАП. Справка за здравноосигурителния статус клиентите на администрацията могат да направят и по телефона на 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. С електронния калкулатор на НАП гражданите могат автоматично да изчислят дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

9 Коментари

 1. Avatar
  Силвана Николова 2020-07-23 20:17:34

  Живея в чужбина спряла стм си здравните осигуровки от 2010 година,как да си ги възстановя,каква сума трябва да заплатя за 3 или 5 години?

 2. Avatar
  Силвана Николова 2020-07-23 20:17:32

  Живея в чужбина спряла стм си здравните осигуровки от 2010 година,как да си ги възстановя,каква сума трябва да заплатя за 3 или 5 години?

 3. Avatar
  Татяна ДимитровА 2020-06-25 16:02:19

  Живяла съм 24 години в Нидерландия.Имам двойно гражданство. На 13.12.2019 се върнах в България.От 24-02-2020 съм българска пенсионерка. Холандските служби за реемиграция ми издадоха документ,според изискванията в ЕС че съм била застрахована. Когато отидох в НАП се оказа, че този документ не го признават и искат формуляр Е 104 който е за чужди граждани в случай че се разболеят да получат право на лечение. Излиза, че аз трябва да заплатят сега за 60 месеца и в Бг здравно осигуряване със задна дата.

 4. Avatar
  Бригита Маринова 2020-06-24 19:35:58

  От 25 години живея в чужбина( страната е член на ЕС) и сега се пенсионирах. В очакване съм и на БГ документите ми за пенсиониране. Обмисляме връщане в БГ и въпросът ми е: какво е необходимо като документи за възстановяване на здравните ми права в БГ и къде в София трябва да се подават?

 5. Avatar
  Елена 2020-02-17 15:24:33

  Искам да попитам колко дни след плащането на здравните осигуровк те ще бъдат възстановени ?

 6. Avatar
  Галя Ангелова 2019-12-04 09:57:59

  Здравейте , извън България съм от 20години как мога да възстановя осигурителните си права Благодаря Ви

 7. Avatar
  Галя Ангелова 2019-12-04 09:57:57

  Здравейте , извън България съм от 20години как мога да възстановя осигурителните си права Благодаря Ви

 8. Avatar
  accouningnews.bg 2017-04-21 22:35:41

  Неосигурените лица по КСО и неосигурените здравно лица по Закона за здравното осигуряване са две различни понятия и нямат отношение едно към друго . Лекарят не може да откаже издаването на болничен лист. Лицето има право на болничен

 9. Avatar
  Моника Тотева Тотева 2017-04-21 10:52:25

  Имам следните въпроси:
  1.На лице, което работи на постоянен трудов договор от 1,5 години, но е с прекъснати здравно осигурителни права ще и бъде ли издаден болничен лист от лекар ако си плати прегледа ?
  2.И ако и бъде издаден БЛ, след като работодателя го подаде в НОИ ще и бъде ли изплатено обезщетението от НОИ?
  3. Лекарите имат ли право да издават болнични листи на лица с прекъснати ЗОВ?

Напиши коментар