ZnamKak.com - Какво сме подготвили за декември

В един мрачен и дъждовен ден винаги трябва да се намери място за нещо хубаво.

 

  • Влезте в ZnamKak.com и ппрочетете последните ни статии ТУК
  • Бързаме да Ви съобщим темите на бъдещите ни срещи в ZnamKak.com и да Ви поканим да се присъедините към нашия отбор! Тези срещи са безплатни и са САМО за абонати на ZnamKak.com.

01.12 - Данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания - какви са задълженията на работодателите

Ще преговорим всичко най-важно  с Евгения Попова - размери, документи, авансово използвани облекчения за деца, специфични случаи. 
Начало: 14:00.
Продължителност: 1 час 

Регистрация ТУК

 

19.12 - Данъчното третиране съгласно ЗДДС на авансовите плащания 

Ще разговаряме с Валентина Василева как се процедира при платен аванс и разваляне на сделката, документиране и приспадане на аванс при ВОД и ВОП, аванс при услуги с периодично изпълнение и други особени случаи. 
Начало: 14:00.
Продължителност: 1 час 

Регистрация ТУК 

 

20.12 - Вътрешно – фирмени нормативни документи, свързани с трудовите отношения

Ще разговаряме с Теодора Дичева за създаване, промяна и съхранение на Правилника за вътрешния трудов ред и Вътрешните правила за работната заплата. 

Начало: 14:00.
Продължителност: 1 час 

Регистрация ТУК 

 

  • Местата за предстоящия ни онлайн СЕМИНАР са на привършване

 07.12 - Придобиване и подобрения на ДМА с Димитър Войнов

Начало 10:00 Продължителност 4 учебни часа

  • Кога едно придобиване следва да се осчетоводи като актив и кога като разход.
     
  • Данъчни и счетоводни аспекти на разходите за ремонт и подобрения на ДМА.
     
  • Подобрения върху наети активи. 

Вижте програмата и повече подробности  ТУК

 

Ние сме в ZnamKak.com и Ви чакаме :)


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар