Резултати от търсенето на #чл 325 ал 1 т 1 КТ:

Прекратяване на трудов договор по молба на лицето