Резултати от търсенето на #чл. 325 ал.1 т.1:

Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие