Резултати от търсенето на #чл 111 КТ:

Каква е максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд
Разлика между трудов договор по чл. 114 и чл. 111 от КТ