Резултати от търсенето на #трудов договор чл 114 от КТ:

Трудов договор за работа през определени дни в месеца, съгл. чл. 114 от КТ