Резултати от търсенето на #съдебен изпълнител:

Запор върху заплатата на длъжника- обновена