Резултати от търсенето на #справка по чл 73 ал от ЗДДФЛ:

Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица – видове доходи, подлежащи на деклариране, указания за попълване, срок за подаване, санкции и примери