Резултати от търсенето на #запорно съобщение:

Запор върху заплатата на длъжника- обновена