Резултати от търсенето на #данък уикенд:

Среща в Zoom 13.08:Новата ставка 9% ДДС, в сила от 01.08
Обнародвани са промените в ЗКПО във връзка с новия данък върху разходите в натура
Проект на нов данък върху разходите в натура