Резултати от търсенето на #Обезщетение за неспазено предизвестие съгл. чл. 220 ал.1:

Прекратяване на трудовия договор с предизвестие
Обезщетение за неспазено предизвестие съгл. чл. 220, ал.1 от КТ