Резултати от търсенето на #Минимална работна заплата и клас за прослужено време:

Минимална работна заплата включва ли допълнителното възнаграждение за стаж ?