Резултати от търсенето на #Годишна данъчна декларация по чл 92 от ЗКПО за 2016:

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016- част четвърта: регулиране на слабата капитализация
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016- част трета: отписване на вземания;  данъчно третиране на задължения
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016- част втора: ползван дан. кредит за налични активи; липси и брак; разходи, представляващи доходи на физ. лица