Tрябва ли работодателят да плаща първите три работни дни от временната нетрудоспособност, когато лицето няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж ?

Въпросът стои отдавна: трябва ли  работодателят да плаща първите три работни дни от временната нетрудоспособност, когато лицето няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж ? 

Колебанията идват от факта,че никоя институция – нито НОИ, НАП или Инспекция по труда  си позволява категорично да определи първите три дни за сметка на работодателя дали са ОБЕЗЩЕТЕНИЕ или ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ.

В Кодекса за социалното осигуряване в в чл. 40 ал. 1 от Глава четвърта ОБЕЗЩЕТЕНИЯ се казва, че осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично ОБЕЗЩЕТЕНИЕ вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст.

Според ал. 5 от същата разпоредба, осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение. Във връзка с прилагането на тази разпоредба, Министерство на труда и социалната политика изразява становището, че нейната редакция “не променя характера и предназначението на извършеното плащане -  то продължава да има характер на парично ОБЕЗЩЕТЕНИЕ за времето на отпуск поради временна неработоспособност”. Следователно, за изплащане на възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от КСО следва да са налице всички условия, на които трябва да отговарят осигурените лица, за да им бъде отпуснато парично обезщетение за временна неработоспособност, включително и наличието на 6-месечен осигурителен стаж, като осигурени за съответния риск.

В началото на годината Националният осигурителен инститит излезе с указание  Изх. № 1029-40-1563 /17.02.2016.  В него се заявява,  че въпросът относно характера на възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от КСО, както и относно начисляването и изплащането му от средствата на осигурителите за работни заплати, не е от компетентност на НОИ.

Поради това, в случаите в които възнаграждението за първите три работни дни от временната неработоспособност не е начислено поради липсата на 6-месечен осигурителен стаж за общо заболяване и майчинство, контролните органи на НОИ нямат основание да издават задължителни предписания по чл. 108, ал.1, т. 3 от КСО за подаване на данни в т. 16.А “Дни във временна неработоспособност с възнаграждение от работодателя на основание чл. 40, ал. 5 от КСО” от декларация образец № 1, за първите три работни дни от настъпването на неработоспособността. В тези случаи данните се подават в т. 16.4 “Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж”.

В случаите, в които осигурителите са начислили възнаграждение по чл. 40, ал. 5, контролните органи на НОИ имат право да издадат задължителни предписания за подаване на данните в т. 16.А за дните, за които е начислено или изплатено възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от КСО.

Можем да направим извода, че работодателят сам решава дали да изплати  трите дни за негова сметка на лицето, ако то няма необходимия осигурителен стаж. НОИ ще следи единствено дали тези дни са подадени в правилната позиция от декларация образец № 1


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

5 Коментари

 1. Avatar
  Светлана 2020-02-10 17:52:55

  Работя на трудов договор,но се наложи да ми дадат болничен ще ми бъде ли изплатен тъи като работя от 1 месец

 2. Avatar
  accountingnews.bg 2017-09-20 21:02:55

  ако имате предвид трудова злополука- да има право вижте чл. Чл. 40. (2) КСО .
  (2) Осигурените лица за трудова злополука и професионална болест имат право на парично обезщетение за трудова злополука или професионална болест, както и на обезщетение при трудоустрояване в тези случаи НЕЗАВИСИМО от продължителността на осигурителния стаж.

 3. Avatar
  Сунай 2017-09-20 17:46:42

  Лице с 3месеца стаж има ли право болничен (трудова )с парично възнаграждение

 4. Avatar
  accouningnews.bg 2017-04-30 19:24:30

  Щом като работите 20 месеца на трудов договор , това означава, че със сигурност имате необходимия /6 месечен/ осигурителен стаж и гореописаният казус не се отнася за Вас. Вие имате право на парично обезщетение за временна нетрудоспособност. Работодателят е длъжен да плати първите 3 дни от болничните в размер на 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение. НОИ ще плати останалите 5

 5. Avatar
  Виолета Пирдопска 2017-04-30 13:22:59

  Прочетох гореизложеното. Има неясноти. Аз имам подобен казус. Работя 20 месеца в една фирма на постоянен трудов договор. Имам болничен лист за седем дни. Относно първите три дни касаещи работодателя той ми каза, че не той ще ми ги плати а НОИ ще \\\"дръпне\\\" тази сума от осигуровките и ще ги добави към останалите пет дни. На практика аз не получавам нищо от работодателя и чакам обезщетение за седемте дни от НОИ. Така ли е?

Напиши коментар