Заявка за участие в семинар:

Среща в Zoom 23.10: Данъчно третиране по ЗДДС на дълготрайни активи за лични нужди

Попълнете формуляра и заявете вашето участие.

Име:*

Град:*

Телефон:*

Имейл:*

Брой участници:*

Данни на фирма за фактура: