Заявка за участие в семинар:

Временни разлики. Пасиви и активи по отсрочени данъци.Финансови изчисления в счетоводството- практически семинар в Бургас

Попълнете формуляра и заявете вашето участие.

Име:*

Град:*

Телефон:*

Имейл:*

Брой участници:*

Данни на фирма за фактура: