Анкета: Как кризата от Covid-19 ще се отрази на Вашия бизнес ?

Опции   Гласа %
Ще загубя 100 % от своя бизнес 240 30%
Ще претърпя съществени загуби, но мисля че ще се справя 445 56%
Няма да се отрази, напротив ще спечеля повече 108 14%

Брой гласове: 793