Анкета: Как кризата от Covid-19 ще се отрази на Вашия бизнес ?

Опции   Гласа %
Ще загубя 100 % от своя бизнес 224 31%
Ще претърпя съществени загуби, но мисля че ще се справя 407 57%
Няма да се отрази, напротив ще спечеля повече 87 12%

Брой гласове: 718