Анкета: Как кризата от Covid-19 ще се отрази на Вашия бизнес ?

Опции   Гласа %
Ще загубя 100 % от своя бизнес 74 34%
Ще претърпя съществени загуби, но мисля че ще се справя 129 59%
Няма да се отрази, напротив ще спечеля повече 17 8%

Брой гласове: 220