Анкета: Готови ли сте със СУПТО ?

Опции   Гласа %
ДА 34 9%
НЕ 357 91%

Брой гласове: 391