Анкета: Готови ли сте със СУПТО ?

Опции   Гласа %
ДА 44 10%
НЕ 414 90%

Брой гласове: 458