Анкета: Готови ли сте със СУПТО ?

Опции   Гласа %
ДА 16 8%
НЕ 194 92%

Брой гласове: 210