Анкета: Готови ли сте със СУПТО ?

Опции   Гласа %
ДА 23 8%
НЕ 255 92%

Брой гласове: 278