Анкета: Готови ли сте със СУПТО ?

Опции   Гласа %
ДА 19 7%
НЕ 236 93%

Брой гласове: 255