Анкета: Склонни ли сте да водите в електронен вид трудовите досиета на Вашите служители:

Опции   Гласа %
По-скоро не- има твърде специфични изисквания към информационната система. Страхувам се, че моите служители нямат необходимата компютърна грамотност. Предпочитам доказания метод всичко да се води на хартия за по-сигурно 105 41%
По-скоро да- ще спеся много средства за консумативи и време на персонала. Това отдавна е практика в останалите страни в Европа 153 59%

Брой гласове: 258