Анкета: Как основно се информирате за промените и новостите в данъчното и счетоводно законодателство?

Опции   Гласа %
Чета проектите на нормативните актове, следя редовно Държавен вестник. Предпочитам сам да си систематизирам новостите и промените. 79 13%
Информирам се главно от постове на колеги в интернет форуми и фейсбук групи. Когато има нещо ново, винаги се обсъжда и коментира. 80 13%
Разчитам изцяло на обновяването на софтуерния си продукт. Смятам, че плащам абонаментна поддръжка, за да получавам актуална информация наготово и навреме. 52 9%
Посещавам семинари на живо. Личният контакт с лекторите за мен е достатъчен, за да получа необходимата информация. 20 3%
Предпочитам да прочета обобщена информация за новостите и сам да прочета интересуващите ме нормативни актове. 380 62%

Брой гласове: 611