Анкета: Как основно се информирате за промените и новостите в данъчното и счетоводно законодателство?

Опции   Гласа %
Чета проектите на нормативните актове, следя редовно Държавен вестник. Предпочитам сам да си систематизирам новостите и промените. 39 12%
Информирам се главно от постове на колеги в интернет форуми и фейсбук групи. Когато има нещо ново, винаги се обсъжда и коментира. 44 14%
Разчитам изцяло на обновяването на софтуерния си продукт. Смятам, че плащам абонаментна поддръжка, за да получавам актуална информация наготово и навреме. 31 10%
Посещавам семинари на живо. Личният контакт с лекторите за мен е достатъчен, за да получа необходимата информация. 11 3%
Предпочитам да прочета обобщена информация за новостите и сам да прочета интересуващите ме нормативни актове. 198 61%

Брой гласове: 323