GDPR

Започна общественото обсъждане на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни
Как да се справим с новия регламент за личните данни (GDPR) - част втора
Как да се справим с новия регламент за личните данни (GDPR) - част първа