GDPR

Защита на личните данни, работодателите и COVID-19
GDPR и свидетелството за съдимост
Длъжностно лице по защита на данните - задачи и отговорности
Обработването на лични данни след прекратяване на трудовото правоотношение
Срокове за съхранение на счетоводни документи и документи в трудовото досие
Обработването на лични данни в изборния процес
Съгласието за обработване на лични данни - кога и как се изисква то?
КЗЛД прие становище за копирането и съхранението на копия от свидетелства за управление на МПС
Съмнителен GDPR регистър изисква от компании данни за ДДС регистрация
Защита на личните данни на кандидатите за работа - права и задължения
Кой има право да копира документите ни за самоличност?
Изтичането на личните ми данни вече е факт. Какво да правя след това?
Задълженията на администраторите при  нарушения на сигурността на личните данни
Споделянето на лични данни и практиката на Великобританския надзорен орган
GDPR и правото “да бъдеш забравен”
GDPR и законосъобразното видеонаблюдение на работното място
Една година след GDPR - първите глоби на надзорните органи
Всеки сектор или бранш може да изготви Кодекс на поведение във връзка с Регламента за защита на личните данни
КЗЛД: В кои случаи не се изисква съгласие за обработване на лични данни
Всяка фирма ли трябва да има Длъжностно лице по защита на данните?
Образец на Уведомление до КЗЛД за определено Длъжностно лице по защита на данните