GDPR

Съгласието за обработване на лични данни - кога и как се изисква то?
КЗЛД прие становище за копирането и съхранението на копия от свидетелства за управление на МПС
Съмнителен GDPR регистър изисква от компании данни за ДДС регистрация
Защита на личните данни на кандидатите за работа - права и задължения
Кой има право да копира документите ни за самоличност?
Изтичането на личните ми данни вече е факт. Какво да правя след това?
Задълженията на администраторите при  нарушения на сигурността на личните данни
Споделянето на лични данни и практиката на Великобританския надзорен орган
GDPR и правото “да бъдеш забравен”
GDPR и законосъобразното видеонаблюдение на работното място
Една година след GDPR - първите глоби на надзорните органи
Всеки сектор или бранш може да изготви Кодекс на поведение във връзка с Регламента за защита на личните данни
КЗЛД: В кои случаи не се изисква съгласие за обработване на лични данни
Всяка фирма ли трябва да има Длъжностно лице по защита на данните?
Образец на Уведомление до КЗЛД за определено Длъжностно лице по защита на данните
Започна общественото обсъждане на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни
Как да се справим с новия регламент за личните данни (GDPR) - част втора
Как да се справим с новия регламент за личните данни (GDPR) - част първа