610 лв. за деца до 14 години на работещи родители при извънредната епидемична обстановка или извънредно положение

източник: http://www.mlsp.government.bg/

Семейства с деца до 14 години ще имат право на месечна целева помощ по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка в случай, че двамата или единият от работещите родители не могат да работят дистанционно от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск. Същото право ще имат и родители, които отглеждат сами децата си. Това реши правителството с приемането на промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. За прилагането на новата мярка за подкрепа на работещи родители за преодоляване на негативните последици от Ковид-19 правителството ще осигури 85 млн. лв.

За семейства с едно дете размерът на месечната помощ ще е равен на минималната работна заплата – 610 лв. до края на 2020 г. За семейства с две и повече деца помощта ще е 150 на сто от минималната заплата или 915 лв. до края на 2020 г. Помощта ще се отпуска в случай, че децата се обучават дистанционно в електронна среда или не посещават детски ясли и детски градини, както и предучилищни групи поради въведените ограничения за борба с пандемията от коронавируса.

Право на новата помощ ще имат и семействата, в които двамата или единият от родителите са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или в случай, че размерът на обезщетението е по-малък от минималната заплата. Месечна помощ ще могат да получат и семейства, в които двамата или единият от родителите се самоосигуряват, но не могат да работят поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка. За отпускане на помощта средномесечният доход на член от семейството за месеца, предхождащ подаването на заявлението-декларация, следва да бъде по-нисък или равен на размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната (610 лв. за 2020 г.).

Месечната помощ ще се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и приемни семейства, в които има настанени деца, спрямо които е предприета временна мярка за закрила по Закона за закрила на детето, ако семействата отговарят и на другите условия за отпускане на помощта.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

5 Коментари

 1. Avatar
  Лидия 2020-09-15 13:13:18

  Искат да кажат, че изискванията са регламентирани така, че колкото по-малко хора могат да получат, толкова повече ще има за тях - за \\\"мазнинките\\\".

 2. Avatar
  Василева 2020-08-19 22:17:40

  Нека се върнем малко назад по време на извънредното положение от 13.03.20.Дали се сетиха тогава как се справят семействата с деца-ученици? Обучение дистанционно, онлайн...кой и как плащаше интернета?С тези 40 лева детски надбавки.... УНИЗИТЕЛНО И ОБИДНО за всички деца!!! Неработещи родители и сега подигравка отново...Ако децата отново учат дистанционно...ха да видим!

 3. Avatar
  Ваня Иванова 2020-08-18 22:46:20

  Моля, прочетете внимателно статията !
  Тази помощ ще се отпуска в случай, че децата се обучават дистанционно в електронна среда или не посещават детски ясли и детски градини по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка. Т.е тази помощ ще се отпуска ако децата започнат отново да учат дистанционно. И то в случай, че двамата или единият от работещите родители не могат да работят дистанционно от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск. Същото право ще имат и родители, които отглеждат сами децата си.

 4. Avatar
  Моника 2020-08-18 20:33:06

  Днес ходих питах в социалните и ми отговориха , че още не било прието . От кога влиза в сила и въобще ще влезна ли в сила ? Предварително благодаря за отговора.

 5. Avatar
  Гергана 2020-08-17 09:57:05

  Къде трябва подават молби ?

Напиши коментар