23.04 Амортизации на ДМА - онлайн семинар с Димитър Войнов

Не ви ли се струва, че на много въпроси относно амортизациите на дълготрайните активи отговаряме с думите "така го прави програмата". А всъщност трябва да знаем как се прави:

- как се начисляват счетоводните и данъчните амортизации;

- кои са основните понятия;

- как се начисляват амортизации при подобрения на актива;

- как се начисляват амортизации когато активът временно не се използва;

 

Отделете малко време от напрегнатия ви ден и се включете в нашия онлайн семинар:

Амортизации на ДМА 

С доказан лектор, за когото нямаме никакво съмнение, че ще обясни точно и ясно - Димитър Войнов

 

Кога: 23 април
от 10 до 12:30 часа

ОНЛАЙН

Регистрация и цена:

Цена за участие в обучението:70 лв. За участници в предишни наши семинари или абонат на ZnamKak.com- 10% търговска отстъпка

 

ПРОГРАМА

Амортизируеми активи
- за счетоводни цели
- за данъчни цели

Данъчни амортизируеми активи
- данъчни дълготрайни материални активи
- данъчни дълготрайни нематериални активи
- инвестиционни имоти (сгради)
- амортизируеми активи с право на ползване по договори за финансов лизинг, съгласно МСС, признати при лизингополучатели
- разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
- други

Амортизиране на ДМА
- принципи при амортизиране за счетоводни и данъчни цели
- счетоводни и данъчни амортизации
- амортизиране

  • започване
  • временно спиране
  • прекратяване

- амортизиране при подобрение на актив
- амортизиране на отделни компоненти на актив
- влияние на преоценките на активите върху начисляването на амортизации
- счетоводни разходи, които водят до признаване на данъчен амортизируем актив
- други

Отразяване в ГДД по ЗКПО на начислените амортизации

Други аспекти, свързани с амортизирането

Дискусия и въпроси
 

 

Направете Вашата регистрация от бутон  или изпратете Вашите данни на нашия имейл: office@accountingnews.bg и ние ще Ви изпратим проформа фактура!

Запис на семинара няма да има.

 

Ако се чудите дали този семинар е за Вас или имате други въпроси, ще се радваме да Ви отговорим:

тел. за контакт: 0888298382 Ваня Иванова

Защото човек може толкова, колкото знае! 


Заяви участие за семинара тук


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар