10+ начина да защитите Вашия компютър със счетоводни данни

На 6 октомври проведохме второ онлайн обучение по

Киберсигурност в счетоводството - практически аспекти

Наши лектори бяха най-добрите експерти по дигитална сигурност: Ясен Танев, Мирослав Митев, Павел Георгиев, Кирил Григоров.

Предоставяме Ви лекцията на Ясен Танев, в която той ни показа нагледно 12 начина да защитим своя работен компютър от кибератаки. 

Не пренебрегвайте тези съвети, защото е важно  да сме наясно с проблемите на дигиталната сигурност и да се научим как да защитаваме счетоводната информация.

 

 

10+ начина да защитите Вашия компютър 

 

1. Активирайте BitLocker - функцията за криптиране на данните в Windows

стъпка 1:

 

 

стъпка 2:

 

 

2. Организирайте архивирането на данни на повече от 1 място:

стъпка 1:


 

стъпка 2:

testov202310@hotmail.com

 

стъпка 3:


3. Къде държите най-важните си файлове – в сейфа, затова активирайте Personal Vault в OneDrive

стъпка 1:

стъпка 2:

стъпка 3:

стъпка 4:

 

стъпка 5:

4. Активирайте многофакторно удостоверяване

Multifactor – Everywhere

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=529561

стъпка 1:

 

стъпка 2:

 

 

5. Винаги обновявайте

Get-WindowsUpdate
Install-WindowsUpdate

 

6. Включете защитната стена.

Зад стена от огън винаги е по-сигурно!

стъпка 1:

стъпка 2:

стъпка 3:

Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled True

7. Сканирай и инсталирай

Start-MpScan -ScanType QuickScan
Или съвременен XDR –

8. Никога не спирайте контрола над потребителското поведение


Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name "EnableLUA" -Value 1

стъпка 1:

стъпка 2:

9. Не използвайте потребител, който не е администратор и сменяйте паролата редовно
Set-LocalUser -Name "Username" -PasswordNeverExpires $false
New-LocalUser -Name "Username"
10. Внимавайте с отдалечения достъп – спрете го, ако не ви е нужен

Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server' -name "fDenyTSConnections" -Value 1
Disable-NetFirewallRule -DisplayGroup "Remote Desktop"

11. Добавете още архиви

wbAdmin start backup -backupTarget:E: -include:C:

 

12. Настройки за заключване и гасенe

Set Timeout for Screen Lock
To set the timeout for the screen lock, you can modify the registry. For example, to set the screen to lock after 60 seconds, you can use:
powershellCopy code
Set-ItemProperty -Path 'HKCU:\Control Panel\Desktop' -Name ScreenSaveTimeOut -Value 60
Set Sleep Timeout
To set the sleep timeout to, say, 5 minutes, you can use:
powershellCopy code
powercfg /change -standby-timeout-ac 5
Note: This sets the sleep timeout when the computer is plugged in (AC power). Replace ac with dc for battery mode.
Set Hibernate Timeout
To set the hibernate timeout to, say, 10 minutes, you can use:
powershellCopy code
powercfg /change -hibernate-timeout-ac 10


Lock your Windows PC automatically when you step away from it - Microsoft Support


Windows can use devices that are paired with your PC to help detect when you’re away—then it can lock your PC shortly after your paired device is out of Bluetooth range. This makes it more difficult for someone to gain access to your device if you step away from your PC and forget to lock it.
• Follow these steps to set things up:

1. Use Bluetooth to pair your phone with your PC. Learn how to pair devices using Bluetooth
2. On your Windows 11 PC, select Start > Settings > Accounts > Sign-in options.
3. Select Dynamic lock, then select the Allow Windows to automatically lock your device when you're away check box.
4. Take your phone with you when you move away from your PC, and it will automatically lock a minute or so after you're out of Bluetooth range. (Note that Bluetooth range varies by devices.)

 


 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар