[Znamkak.com]Електронна търговия през “Амазон”

Казус: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, продава своя продукция през “Амазон”. Дружеството не фактурира на “Амазон”, а изпраща изделията в страна-членка и “Амазон” продава, като дружеството не знае на кого. Дружеството получава парите си от “Амазон” и начислява ДДС с протокол като продажба на населението.

Дружеството третира продажбите през “Амазон” като дистанционни продажби и съответно начислява и плаща ДДС за тях в България. Независимо че това, което прави дружеството изглежда логично, а работата с “Амазон” е канал за “скоростен” достъп до клиенти, то налице са няколко данъчни проблема, за които дружеството може и да не подозира.

Относно ДДС: Изпращането на стока от България до друга страна-членка от регистрирано по ЗДДС лице за целите на икономическата му дейност, изпълнява изцяло хипотезата на чл. 7 (4) ЗДДС:

“Възмездна вътреобщностна доставка на стоки е и изпращането или транспортирането на стоки, произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени на територията на страната от регистрирано по този закон лице в рамките на неговата икономическа дейност, когато стоките се изпращат или транспортират за целите на неговата икономическа дейност от или за негова сметка от територията на страната до територията на друга държава членка, в която лицето е регистрирано за целите на ДДС.”

Прави впечатление, че чл.7 (4) изисква ДЗЛ да е регистрирано по ДДС в другата държава-членка, за да е налице ВОД. Следва обаче да се има в предвид, че изискванията за регистрацията в която и да е страна-членка, се определят по правилата на ...................

  • Кои са данъчните проблеми при електронната търговия през “Амазон”, за които дружеството може и да не подозира. ?
  • Може ли електронната търговията за българското дружество да се окаже една безумна игра на “руска рулетка”, в резултат на която възможността да загуби достатъчно за да фалира, превишава многократно възможностите за печалба ?
     

 

Влез в Znamkak.com и прочети статията на Теодор Тодоров !

Абонирай се  или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар