[Znamkak.com] Удължено, намалено и непълно работно време

 

 

В настоящия материал ще разгледаме две законови възможности за въвеждане за определен период, едностранно от работодателя, на гъвкаво работно време:удълженото и непълното работно време. Ще направим и преглед на реда и възможностите за въвеждане на намалено работно време в случаите на специфични условия и рискове за живота и здравето на работниците и служителите.

Но първо, нека да направя едно уточнение: удълженото (чл. 136 а от КТ) и непълното работно време, въведено едностранно от работодателя (чл. 138а от КТ) са форми, начин на разпределение на работното време, едностранно въвеждани от работодателя за определен в самата правна норма срок. Те се въвеждат със заповед от работодателя и не налагат промяна на трудовите договори на засегнатите работници. Удълженото работно време се въвежда при производствена необходимост, а непълното работно време - при намаляване обема на работа. И в двата случая преценката е на работодателя.

Намаленото и непълното работно време (чл. 138 от КТ) са видове работно време, установено при сключване на трудовия договор или при неговото изменение. Намаленото работно време (чл. 137 от КТ) се договаря при сключване или изменение на трудовите договори за определени категории работници, поради особения характер и рискове за живота и здравето им. Непълното работно време (чл. 138 от КТ) се договаря при сключване на трудовия договор без ограничения и обхваща част от периода на пълното работно време.

 

.......
Това е част от платената статия в нашата платформа ZnamKak.com .

Ако си човек, който наистина цени времето си и обича работата си, ако си от тези, които не спират да четат и да не разчитат на готови отговори, а искат да достигнат до същността на проблема и неговото решение, то тогава направи абонамент !

В ZnamKak създаваме статии, практически процедури и ръководства, написани ясно и конкретно, които можеш да приложиш веднага ! Какво ново написахме може да видиш ТУК

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар