[Znamkak.com] Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на получено финансиране по европейска програма

гост-автор: Димитър Войнов

Настоящият материал има за цел да покаже счетоводното третиране съгласно Националните счетоводни стандарти (НСС) и данъчното третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при получаване на финансиране по европейска програма.

Счетоводно третиране

Счетоводното третиране на безвъзмездно получени средства, независимо дали средствата са получени от бюджета на Република България или от Европейския съюз, е регламентирано в Счетоводен стандарт (СС) 20 „Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ“. Съгласно т.2 от този стандарт „правителствено дарение“ е предоставянето на средства от правителството на дадено предприятие като компенсация за спазване от негова страна в миналото или в бъдеще на определени условия, отнасящи се до текущата дейност на предприятието. „Правителство“ по смисъла на СС 20 е всеки държавен орган, институция, служба или други подобни органи на местно, национално или международно равнище (т.2 от СС 20). С оглед на посоченото, безвъзмездните средства получени по европейски програми в общия случай попадат в обхвата СС 20, поради което за тяхното отчитане следва да се приложат изискванията на стандарта.

За да може да се приложи отчитането, регламентирано в посочения стандарт, трябва да е налице достатъчно сигурност, че предприятието получател ще спазва съпътстващите условия на финансирането и финансирането ще бъдат получено (т.3.1. от СС 20).

Принципът, заложен в счетоводния стандарт е, че безвъзмездно получените средства се отчитат счетоводно като......

Това е част от платена публикация в нашата платформа ZnamKak.com

Ако получавате финансиране по европейска програма, в тази статия ще прочетете повече за

- счетоводното третиране съгласно Националните счетоводни стандарти (НСС) 

- данъчното третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) 

 

Чакаме те в ZnamKak.com ! За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар