[Znamkak.com] Счетоводни грешки и начин за корекцията им

Понякога се случва да сгрешим. Ако си открием грешката преди да сме приключили отчетния период, да сме публикували отчетите си и да сме подали данъчните си декларации, можем да я коригираме текущо. Какво обаче да правим ако всичко е приключило и чак тогава я забележим? 

Грешките допуснати във финансовите отчети са предмет на разглеждане от МСС-8, съответно СС-8. Преди обаче да започнем да правим каквото и да е в съответствие със стандарта, следва да преценим доколко е съществена грешката.

Приема се, че дадено перо/статия е съществено, ако непредставянето му или погрешното му представяне би заблудило потребителите при вземане на решения на база на информацията от финансовите отчети.
За различните дружества нивото на същественост е различно. 

Освен това, съществеността може да има както количествен (стойностен) измерител, така и качествен (функционален). Изискванията на стандарта се прилагат единствено ..........................

Целият материал е достъпен за абонати на ZnamKak.com.  Вече имаш абонамент?  Логни се.

гост-автор: Теодор Тодоров

В тази статия  ще прочетеш:

  • Какви са счетоводните аспекти на счетоводните грешки и как МСС-8 и СС-8 регламентират тяхното коригиране
  • Ще намериш практически пример за преизчисляване на финансовия отчет в резултат на счетоводни грешки
     
  • Какво трябва да знаем за данъчните аспекти при третирането на счетоводни грешки
     
  • Някои практически аспекти и рискове

Илюстрация: Business photo created by freepik - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар