[Znamkak.com]Срокове и задължения на работодателите по Закона за хората с увреждания през 2020 година

 

Работодателите с над 50 работници или служители ежегодно следва да изпълняват квоти по Закона за хората с увреждания, както и да изготвят списък с работни места за трудоустроени по реда на чл. 315 от КТ.

За да улесним тази група работодатели ще предоставим една схема със сроковете и препоръчителните и задължителните действия, в първите 6 месеца от годината, както и действията им до края на всяка календарна година.

Разбира се, задълженията по изпълнението на квотите са тясно преплетени със задълженията на работодателите за полагане на особени грижи за лицата с намалена работоспособност, работещи в предприятието, включително задължението за определяне на работни места за трудоустроени и задължение за трудоустрояване на работници и служители с намалена работоспособност.

Важно! Ако естеството на дейността и нейната организация позволяват, работодателят има възможност да промени трудовата функция на отделен работник или служител така, че от нея да отпаднат занапред медицинските противопоказания за работника или служителя, който я е заемал. Работодателят обаче няма задължение да организира своята дейност по начин, който да съответства на нуждите от трудоустрояване извън задълженията му по чл. 315 КТ.

По-долу представяме времева скала на задълженията на работодателя, която е препоръчителна за спазване. Законовите срокове също ще бъдат посочени :

През първите една до две седмици от м. януари (01.01. -15.01. ежегодно) сте длъжни да създадете комисия по трудоустрояване. Работодателите с повече от 50 работници и служители, са длъжни да определят ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност (чл. 315, ал.1 от КТ). 

Преди започване на работата на комисията е препоръчително от работодателя и СТМ да се направи преглед на записите от предходната година в дневника за регистриране на трудоустроените лица. Такъв дневник се води във всяко предприятие (чл. 2, ал.3 от НТ).

Дневникът служи за проследяване на движението на трудоустроените лица, както и за сведения, с които работодателят би могъл да разполага за работниците и служителите във връзка с уволнението им и специалната закрила, предвидена в КТ. Необходимо е да се огледат и ЕР на ТЕЛК, представени от работниците през предходната и предишни години. 

В случай, че при вас работят достатъчен брой лица с трайни увреждания, за изпълнение на квотата, е необходимо в същия срок да...........

Цялата статия е достъпна за абонати на нашата платена платформа ZnamKak.com 

За да може да я прочетеш, трябва да се абонираш  / цената е символична, по-малко от 1 кафе на ден / или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход

Важно! Какви са условията и редът за изпълнение на квотните задължения за работодателите, както и видът на алтернативните мерки за заетост по чл. 38, ал. 5 от ЗХУ и начинът за тяхното прилагане - прочетете в другите статии от категорията Закон за хората с увреждания в ZnamKak.com 

 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар